Het is voor een kind (en de ouders) natuurlijk even wennen om voor het eerst naar de kinderopvang te gaan. Op de locatie wordt veel aandacht besteed aan de kennismaking met nieuwe kinderen en hun ouders. Ouders worden tijdig uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek. Om ouders en kinderen vertrouwd te laten raken met de nieuwe situatie, worden wenafspraken met de ouders gemaakt. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook bij de overgang naar een andere groep wordt hiermee rekening gehouden.

KindeRdam biedt de mogelijkheid om maximaal twee dagdelen voorafgaand aan de daadwerkelijke plaatsingsdatum kinderen op de groep te laten wennen. De dagen en tijden worden in overleg vastgesteld. Alle informatie over het wennen en de afspraken die we maken worden vastgelegd op het plaatsingsformulier. Als een langere wenperiode gewenst is, is dit mogelijk. Echter, het extra wennen vindt dan plaats na de plaatsingsdatum.