Op de kinderdagverblijven van KindeRdam hebben we horizontale en verticale groepen. Horizontale groepen zijn zo samengesteld dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten, bijvoorbeeld een babygroep, een peutergroep of een groep met schoolkinderen van 4 tot 6 jaar. Voordeel hiervan is dat er minder leeftijdsverschil is binnen de groep en er dus meer kans is op leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor meer leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden.