Op de kinderdagverblijven van KindeRdam hebben we horizontale en verticale groepen. In verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Voordeel hiervan is dat de kinderen over het algemeen hun gehele periode op het kinderdagverblijf in dezelfde groep (en ruimte) spelen. Ook leren zij om te gaan en rekening te houden met oudere of juist jongere kinderen. Op de buitenschoolse opvang (BSO) hebben we verticale groepen van 4 tot 12 jaar. Hiervoor gelden uiteraard dezelfde voordelen.