Wij doen er alles aan om de locaties en onze buitenruimtes schoon en veilig te maken en houden. De GGD controleert jaarlijks alle kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en locaties voor buitenschoolse opvang (BSO's). Hygiëne en veiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. De GGD gaat tevens na of de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) volgens voorschrift is uitgevoerd.

KindeRdam voert jaarlijks deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit. Niet alleen omdat het verplicht is; het is een instrument om risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de locaties in kaart te brengen. Aan de hand van deze inventarisatie ondernemen we acties om risico's te minimaliseren. Op deze manier houden we de kwaliteit van onze kinderopvang hoog.

De zogenoemde RI&E geeft antwoord op vragen als:

  • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
  • Hoe beperk je risico's?
  • Welke maatregelen zijn nodig?
  • Hoe voer je maatregelen door?
  • Hoe zorg je ervoor dat de maatregelen blijven werken?