KindeRdam werkt met pedagogisch coaches. Zij coachen pedagogisch medewerkers op de locaties in een optimale uitvoering van het VVE-programma dat op de locatie wordt uitgevoerd. Opbrengstgericht werken en het vergroten van de ouderbetrokkenheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

De pedagogisch coach vertaalt het pedagogisch beleid naar de groepen en is een sparringpartner voor de locatiemanager voor de praktische uitvoering van het pedagogisch beleid. De kwaliteit van het aanbod en het individueel pedagogisch handelen gaat hiermee omhoog.