Kies je liever voor kleinschalige opvang?
Spelen, voorlezen, samen boodschappen doen, op visite gaan, gezamenlijk eten, op een speelse manier meehelpen met huishoudelijke taakjes... Kortom, meedraaien in het dagelijkse ritme van een gezin. Dat kan bij een van onze gastouders.

Opvang op maat
Omdat niet alle ouders en kinderen hetzelfde zijn, biedt KindeRdam opvang op maat. Dat betekent onder andere dat er een passende oplossing is voor iedere vraag naar kinderopvang. Zo kun je kiezen voor kinderopvang in een kinderdagverblijf, voor buitenschoolse opvang (BSO), voor een peuter(speel)groep of voor opvang in een gastoudergezin.

Kiezen voor een professionele organisatie
Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van gastouderopvang. De overheid heeft scherpe regels opgesteld om de kwaliteit te waarborgen. Met gastouderopvang bij KindeRdam kiest u voor een professionele organisatie. Dat betekent dat wij werken met gecertificeerde gastouders, dat onze organisatie en administratie goed op orde is, dat we helder zijn in onze communicatie en dat we zorgen voor een goede begeleiding van onze gastouders. Zowel gast- als vraagouders hebben hiermee de zekerheid dat alles rondom de opvang goed geregeld is.

De gastouders van KindeRdam voldoen allemaal aan de eisen van de Wet Kinderopvang en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook opvang bij onze gastouders komt dus in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Mogelijkheden gastouderopvang
Bij KindeRdam zijn er diverse mogelijkheden voor gastouderopvang. Lees meer …

Gastouder zoeken?
Meer informatie over gastouderopvang? Lees meer …

Gastouder worden?
Wil je zelf gastouder worden? Dat kan via KindeRdam. Lees meer ...