Per 1 oktober 2018 stopt KindeRdam helaas met het aanbieden van gastouderopvang. De reden hiervoor is dat de komende jaren verdere professionalisering nodig is voor deze specialistische vorm van opvang. Dit vraagt om een geheel eigen expertise. Gastouderopvang KindeRdam heeft een te kleine omvang om deze expertise en professionalisering verder te kunnen ontwikkelen. Wij hebben daarom besloten ons alleen nog te richten op onze kernactiviteiten: dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.