Op zoek naar opvang dicht in de buurt van huis of werk? Vul hieronder je gegevens in en zie welke mogelijkheden KindeRdam je biedt.

Een speelse voorbereiding op het basisonderwijs
Voor veel peuters is de peuter(speel)groep de plaats waar zij voor het eerst in een grote groep zijn met andere peuters en andere volwassenen dan hun ouders. Het is vaak een grote stap: weg uit de veilige omgeving van thuis. Samen leren spelen, samen leren delen, weerbaar worden, luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en spelletjes doen. Er is zoveel te doen en te leren!

Plaatsing
In iedere peuter(speel)groep kunnen 14 tot 16 kinderen geplaatst worden, waarbij twee professionele pedagogisch medewerkers en eventueel een pedagogisch medewerker in opleiding aanwezig zijn. Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom op de peuter(speel)groep, maar eerder inschrijven is mogelijk. Bij aanmelding kun je aangeven welke locatie je voorkeur heeft. Heb je geen voorkeur, dan kijken wij welke locatie in de buurt het eerste plaats heeft.

Voorschool
Een aantal van onze peuter(speel)groepen vormen samen met een basisschool een Voorschool. Door middel van extra aandacht en gerichte spelsituaties, zowel in groepjes als individueel, begeleidt de pedagogisch medewerker de peuters verder in hun ontwikkeling. De voorscholen werken met een VVE-programma. Deze programma’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de peuters en bereiden hen op speelse wijze voor op de basisschool.

Harmonisatie
Vanaf 1 maart 2016 is in Rotterdam gestart met de harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wat dit voor de ouders en peuters voor gevolgen heeft is op deze website terug te vinden onder Harmonisatie.HOEVEEL DAGEN HEEFT

Hoeveel dagen heeft je peuter recht op peuteropvang?
Bekijk hier het schema voor de gemeente Rotterdam.
Bekijk hier het schema voor de gemeente Zuidplas.