Alle locaties van KindeRdam voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Je keuze is dus altijd goed. Soms wil je echter meer te kiezen hebben, of heb je speciale wensen. Ook daarin biedt KindeRdam mogelijkheden. Diverse KindeRdam-locaties bieden net iets speciaals.

Plusopvang
Niet bij alle kinderen gaat opgroeien vanzelfsprekend of verloopt de ontwikkeling helemaal naar wens. Wat extra zorg en aandacht - zowel voor kind als ouders - geeft dan net dat steuntje in de rug dat nodig is. Lees meer ...

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich vooral op ontwikkelingsstimulering van de kinderen en dan vooral op de taalontwikkeling van peuters en kleuters, zodat zij een goede start op de basisschool kunnen maken. Lees meer …

Het Kleine Rijk
Op onze Het Kleine Rijk-locaties werken wij met de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner. Lees meer ...

Het NatuurRijk
Op onze Het NatuurRijk-locaties kijken, luisteren, ruiken, ja, ervaren we de natuur in allerlei facetten en seizoenen. Lees meer …

Reggio Emilia
Bij Reggio Emilia sluiten we vooral aan bij wat kinderen op dat moment bezighoudt. Lees meer...

Techniek&ik
KindeRdam werkt met Techniek&ik. Oftewel: leren door zelf te onderzoeken en te ontdekken. Lees meer …

Lekker Fit!
Overgewicht op jonge leeftijd is iets wat helaas steeds vaker voorkomt. Door op het kinderdagverblijf of op de peuter(speel)groep dagelijks op leuke wijze met voeding en beweging bezig te zijn, wordt gezond eten en bewegen normaal voor de kinderen. Lees meer …