Zoals de titel Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) al zegt, is VVE een goede voorbereiding voor de basisschool. Met de activiteiten binnen een VVE-programma ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun taalvaardigheid. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische vaardigheden van de kinderen en doen we op speelse wijze zelfs al aan beginnend rekenen.

De deelnemende locaties werken samen met een basisschool in de buurt. Met welk VVE-programma zij werken, is dan ook afhankelijk van de aan de locatie gekoppelde basisschool. Maar voor elk programma geldt, dat het allerlei aspecten van de ontwikkeling van peuters en kleuters stimuleert.

De VVE-programma's die binnen KindeRdam gebruikt worden zijn: