Pedagoog

Carienke de Jong
Pedagoog

Locatiemanager

Annemarie van Dijk
Locatiemanager

Adres

Sara Burgerhartweg 60
3193 TB Rotterdam, Hoogvliet
Nieuw Engeland
T 010 - 216 01 68

LRK-nummer 407.454.585
Binnen de peuteropvang bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met het programma Piramide. We werken daarbij nauw samen met de kleutergroepen van basisschool ‘t Prisma; samen vormen we een voorschool. De groepen van Aja Kabaja hebben een eigen klaslokaal op de begane grond van de school met een eigen ingang. De ruimte is in verschillende hoeken verdeeld: een huishoek, leeshoek, ontdekhoek en bouwhoek. Deze hoeken worden bij ieder thema aangepast. Ook hebben wij een eigen buitenspeelplaats met een zandbak, glijbaan en schuur vol fietsjes en ander buitenspeelgoed. Opruimen, samen eten en drinken, buitenspelen en de afsluiting van de dag in de kring horen tot de dagelijkse activiteiten. Het zijn deze vaste onderdelen die de dag ordenen en de peuters houvast en gezelligheid geven.

      Inschrijven      

      Vraag een rondleiding aan     

Samen met ouders
Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Hoe wij dit vormgeven staat beschreven bij samen met ouders. Ieder kind is uniek. Wij observeren en noteren wat we zien en leggen dat vast in een observatiesysteem, passend bij het VVE-programma Piramide. Wij vinden het prettig en heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de peuteropvang.

Bereikbaarheid: Bus 78, halte Pieter Stastokweg / Bus 80, halte Binnenban.
Parkeergelegenheid: Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de omgeving.

Aja Kabaja heeft 2 groepen:

Groep 1: maandagochtend t/m woensdagochtend – donderdagmiddag & vrijdagmiddag
Groep 2: maandagmiddag t/m woensdagmiddag – donderdagochtend & vrijdagochtend

OPENINGSTIJDEN

maandagochtend:

08:30

11:45 uur

maandagmiddag:

12:30

15:30 uur

dinsdagochtend:

08:30

11:45 uur

dinsdagmiddag:

12:30

15:30 uur

woensdagochtend:

08:30

12:00 uur

woensdagmiddag:

12:45

16:15 uur

donderdagochtend:

08:30

11:45 uur

donderdagmiddag:

12:30

15:30 uur

vrijdagochtend:

08:30

11:45 uur

vrijdagmiddag:

12:30

15:30 uur