De mening van ouders vinden wij belangrijk en nemen wij serieus. We zijn blij met complimenten, maar ook met klachten doen we ons voordeel. Ons doel is in alle gevallen het verbeteren van onze dienstverlening. Heb je een meningsverschil of een klacht? Bespreek deze dan allereerst met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker of de locatiemanager. De meeste klachten worden zo het snelst opgelost. Kom je er niet uit in een gesprek? Of wil je direct een klacht indienen? Dan kan dat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Openbaar jaarverslag klachten
Volgens de Wet Kinderopvang draagt de houder van een kindcentrum er zorg voor dat een verslag wordt opgesteld over het voorgaande jaar. Hierin worden ten minste een aantal vaste onderwerpen beschreven (artikel 1.57b). Dit openbaar jaarverslag wordt vóór 1 juni toegezonden aan de GGD Rotterdam Rijnmond en de GGD Hollands Midden.  
Voor de ouders ligt het jaarverslag Klachten van de locatie ter inzage bij de manager.

Externe klachtafhandeling
Indien je geen contact op wil nemen met KindeRdam, kun je je ook direct wenden tot een externe organisatie. Het staat ouders vrij om voor informatie, advies of mediation contact op te nemen met het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of een geschil aan te melden bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Hier vind je het Reglement geschillencommissie kinderopvang op de website van de Geschillencommissie.

KindeRdam heeft ook een interne klachtenreglement voor ouders. In dit klachtenreglement staat de werkwijze van KindeRdam bij het behandelen en registreren van signalen en klachten van ouders beschreven. Klik hier om het klachtenreglement te lezen.

Privacyreglement
Bij inschrijving vragen wij naar een aantal persoonlijke gegevens. KindeRdam gaat uiteraard zeer zorgvuldig om met deze informatie. Om je privacy te garanderen, heeft KindeRdam een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is een praktische uitwerking van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin vind je onder meer de regels en afspraken over je persoonsgegevens, zoals de verwerking ervan, het recht op inzage en de wijze van bewaren. Informatie over en/of een kopie van het privacyreglement is verkrijgbaar bij de locatiemanager van je locatie of het Servicebureau van KindeRdam.