Onze locaties zijn 52 weken per jaar geopend met uitzondering van officiële feestdagen en onze jaarlijkse studiedag voor deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. Voor deze dagen wordt geen reductie verleend of restitutie gegeven. Het is ook niet mogelijk deze dagen te ruilen.

Onze sluitingsdagen voor 2020 zijn:

Studiedag
Woensdag 11 november

Officiële feestdagen
Woensdag 1 januari            Nieuwjaarsdag
Maandag 13 april                2e Paasdag
Maandag 27 april                Koningsdag
Dinsdag 5 mei                     Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei              Hemelvaartsdag
Maandag 1 juni                   2e Pinksterdag
Vrijdag 25 december          2e Kerstdag 

Tijdens de vastgestelde schoolvakanties zoals hieronder vermeld zijn de peuterspeelgroepen gesloten. Maak je voor de kinderdagopvang of BSO gebruik van een 40 weken pakket? Ook dan is er geen opvang tijdens de schoolvakanties.

Schoolvakanties 2020
Kerstvakantie                01/01 t/m 05/01/2020 
Voorjaarsvakantie         24/02 t/m 01/03/2020
Meivakantie                  27/04 t/m 10/05/2020
Zomervakantie              20/07 t/m 30/08/2020
Herfstvakantie              19/10 t/m 25/10/2020
Kerstvakantie                21/12 t/m 31/12/2020