De gemeente Rotterdam investeert graag in de ontwikkeling van kinderen die dit extra kunnen gebruiken. Daarvoor bepaalt het consultatiebureau (CJG) of kinderen een doelgroepindicatie krijgen.

Bij de afspraken met 14 en 24 maanden op het consultatiebureau (CJG) kijkt de arts of verpleegkundige of een kind een doelgroepindicatie moet krijgen. Dat is in ieder geval zo als de taal thuis niet de Nederlandse taal is of beide ouders, of de ouder die met de dagelijkse zorg belast is, een opleidingsniveau van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft.

Een kind met een doelgroepindicatie krijgt vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naast de 6 uur waarvoor betaald moet worden, nog 6 uur extra opvang in een peuteropvang. Omdat de gemeente Rotterdam deze uren betaalt, zijn ze voor ouders gratis.