Op een aantal locaties van KindeRdam wordt gewerkt met duo-groepen.

Kinderdagverblijven
Op een aantal kinderdagverblijven worden (delen van) groepen regelmatig samengevoegd als duo-groep. Kinderen hebben met maximaal drie vaste beroepskrachten voor hun stamgroep te maken. De stamgroepen van deze duo-groep werken nauw samen, zodat de kinderen elkaar en de pedagogisch medewerkers goed kennen. De ruimten liggen dicht bij elkaar en kinderen en medewerkers komen elkaar regelmatig tegen: pedagogisch medewerkers die met een kind fruit halen of samen een wasmand opruimen, maar ook in de tuin en bij buitenspel. Het geeft ons ook de mogelijkheid kinderen activiteiten aan te bieden die bij hun ontwikkelingsniveau passen.

Naast de eigen groepsruimte kunnen kinderen ook andere ruimten ontdekken en contacten opbouwen met kinderen en pedagogisch medewerkers van de duo-groep. We zetten letterlijk de deuren open naar de andere groep, zodat kinderen zelf kunnen kiezen met wie en met welk speelgoed ze willen spelen. We maken duidelijke afspraken om met elkaar het overzicht te bewaren, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft en elk kind gezien wordt; het welzijn van het kind staat altijd voorop. Het is onze ervaring dat ouders de samenwerking in een duo-groep van harte ondersteunen vanwege de kansen die dat biedt.


BSO's
Ook op een aantal van onze BSO’s wordt gewerkt met duo-groepen. Ieder kind is geplaatst in een eigen basisgroep. De twee basisgroepen vormen samen een duo-groep. 

Het kan voorkomen dat een kind tijdelijk in twee basisgroepen (van een duo-groep) wordt geplaatst. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • op verzoek van de ouders als er nog niet op alle gewenste opvangdagen plek is op de eigen basisgroep
  • een dag of dagdeel als de bezetting op de groep daarom vraagt
  • meedoen aan verschillende (thema-)activiteiten

Het belang en de emotionele veiligheid van het kind staat hoe dan ook altijd voorop.