Pedagoog

Su'en Verweij
Pedagoog

Locatiemanager

Tamara Crielaard
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Locatiemanager

Adres

Bertrand Russellplaats 7
3069 CA Rotterdam
Ommoord
T 06 - 42 39 76 15 (peuteropvang) | 06 - 14 24 73 01 (BSO)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
LRK-nummer 137.508.669 (peuteropvang) | 156.602.428 (BSO)


Unieke kansen voor ieder kind
IKC Nova biedt kinderen unieke kansen om zich te ontwikkelen tot stralende jonge mensen. Met een breed programma op het gebied van sport en wetenschap & technologie dagen we alle kinderen uit op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen aan het einde van hun schoolperiode zelfverzekerd aan hun volgende levensfase kunnen beginnen.

Binnen het IKC is veel aandacht voor de samenwerking tussen school, kinderopvang en thuis. Bij  activiteiten trekken we, daar waar mogelijk, samen op. We benutten elkaars deskundigheid en hebben een eenduidige aanpak in leermethodiek en rapportage. Daarnaast werken de pedagogisch medewerkers van KindeRdam ook als onderwijsassistenten op de school. We communiceren vanuit één organisatie: makkelijk en helder voor zowel kind en ouders. Meer informatie over de school en het onderwijsprogramma vind je op de website van IKC Nova.

Peuteropvang
KindeRdam verzorgt binnen IKC Nova de peuteropvang. De peuters krijgen hier alle ruimte zich te ontwikkelen. Ze leren er samen delen, spelen, luisteren, vertellen, zingen en weerbaar worden. Onze pedagogisch medewerkers werken daarbij met thema’s van Uk en Puk. Deze pedagogische methode is speciaal ontwikkeld voor Voorschoolse Educatie (VE). De kinderen worden hiermee op speelse wijze al voorbereid op de basisschool, waardoor de overgang kleiner is en ze een betere start maken. En natuurlijk spelen we ook graag buiten.

De thema’s van Uk en Puk sluiten aan op het programma Sil, dat door de school wordt gebruikt voor de groepen 1 en 2. Op die manier ontstaat een doorgaande ontwikkellijn van de peuteropvang naar de basisschool.

De peuterspeelzaal is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.40 tot 11.55 uur en op woensdag van 08.40 tot 12.05 uur. Deze tijden sluiten aan op de schooltijden.

BSO
Naast de peuteropvang verzorgt KindeRdam binnen IKC Nova ook de voorschoolse en naschoolse opvang, en de vakantieopvang. De buitenschoolse opvang vindt plaats in een gezellige, eigen ruimte binnen de school. We spelen ook graag buiten, op het gedeelde schoolplein.

De pedagogisch medewerkers bieden uitdagende activiteiten aan. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Ook hier sluiten de activiteiten aan op het aanbod van de basisschool. Een vertrouwd gevoel voor de kinderen.

Op de woensdagen voegen wij samen met BSO Prins Alexander. De kinderen van BSO Prins Alexander gaan dan samen met de pedagogisch medewerkers van school naar de BSO van IKC Nova. Ouders kunnen hun kind(eren) hier aan het einde van de dag ophalen.

Plusopvang
Op IKC Nova bieden we ook Plusopvang voor kinderen van de SBO groep aan. Plusopvang is bedoeld voor kinderen die om de een of andere reden hindernissen ervaren in hun ontwikkeling, of waarvan de ouders moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding.

Plusopvang kan ook een functie hebben voor kinderen bij wie nog niet duidelijk is wat er aan de hand is. Observatie is dan een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker, gevolgd door een advies over wat op de langere termijn de beste plek is voor het kind.

Bij plaatsing op de Plusopvang stellen we samen met de ouders individuele doelen op voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken actief met de kinderen aan hun ontwikkeling en het ontdekken en ontplooien van talenten. Daarnaast is er veel ruimte voor vrij spel. Er is beperkt plek op de Plusopvang. De zorgcoördinator beheert hiervoor de wachtlijst. Een Plusplaatsing vindt plaats in overleg met de zorgcoördinator en de adviseur Plusopvang. Alleen kinderen uit de SBO groep van IKC Nova komen in aanmerking voor een Plusplaatsing.

Samen met ouders
Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Hoe wij dit vormgeven staat beschreven bij samen met ouders.

Openingstijden peuteropvang

OPENINGSTIJDEN

maandagochtend:

08:35

11:50 uur

dinsdagochtend:

08:35

11:50 uur

woensdagochtend:

08:35

11:50 uur

donderdagochtend:

08:35

11.50 uur

vrijdagochtend:

08:35

11:50 uur
Openingstijden BSO

OPENINGSTIJDEN

maandag:

07:00

18:30 uur

dinsdag:

07:00

18:30 uur

woensdag:

07:00

18:30 uur

donderdag:

07:00

18:30 uur

vrijdag:

07:00

18:30 uur

schoolvakanties:

07:30

18:30 uur