Inclusief héél veel

Voor al onze pakketten geldt dat ze inclusief héél veel zijn, zoals: luiers, broodmaaltijden, gezonde tussendoortjes en drinken, dagelijks fruit, uitstapjes, speel- en knutselmaterialen, workshops op de BSO, opvang tijdens schoolsluitingsdagen en BSO Vakantieland tijdens schoolvakanties. Op de dagen dat je kind naar de opvang gaat, hoef je thuis dus geen kosten te maken.

Onze tarieven zijn bovendien inclusief hulp door onze afdeling Klantadvies bij berekening en/of aanvraag van kinderopvangtoeslag.Alle informatie over onze opvangpakketten (52 weken, 48 weken en 40 weken pakket) voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) staat in onze PakketWijzer:Kinderen die een extra steuntje in hun ontwikkeling kunnen gebruiken, maken mogelijk kans op gratis uren. Zie hier de voorwaarden:

Berekening kinderopvangtoeslag
Wil je weten wat de hoogte van de kinderopvangtoeslag is bij opvang op een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang (BSO) van KindeRdam? Op de site van de Belastingdienst kun je een berekening maken. 
Over de kosten voor een peuterspeelgroep van KindeRdam kun je contact opnemen met onze afdeling Klantadvies.

Uitgangspunten bij de vaststelling van de bruto uurprijzen: visie van KindeRdam op de prijsstelling
Wij willen onze dienstverlening zo veel mogelijk afstemmen op de wensen van ouders. We doen daarbij ons best een zo voordelig mogelijke bruto uurprijs aan te bieden, zonder meer winst dan nodig is om financieel gezond te kunnen blijven. Tegelijkertijd zijn er zaken waarmee wij rekening moeten houden bij het vaststellen van onze uurprijzen. In deze bijlage geven wij u inzicht in de wijze waarop onze uurprijzen tot stand komen en onze visie/uitgangspunten op de prijsstelling:

Maatschappelijke onderneming
Het welzijn van kinderen en verrijking van hun ontwikkeling is onze belangrijkste taak. We doen dat waar nodig en mogelijk graag samen met lokale en landelijke partners. KindeRdam heeft geen private aandeelhouders. Eventueel gemaakte winst wordt ingezet ten behoeve van onze opvang, bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering van onze medewerkers en daarmee in het verbeteren van de pedagogische kwaliteit.