KindeRdam en Enver zetten zich beide in voor kinderen bij wie het opgroeien en ontwikkelen niet vanzelf gaat en werken hierbij al...

...jarenlang samen. KindeRdam biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen die hulp nodig hebben op het gebied van gedrag en ontwikkeling; Enver ondersteunt en coacht de medewerkers van KindeRdam daarbij.

Op basis van alle ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan, gaan we ons huidige aanbod aan opvang, hulp, ondersteuning en begeleiding in nauwe samenwerking verder uitbreiden. We willen organisaties, scholen en gemeenten in de toekomst nog beter ondersteuning bieden bij de zorg voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is de individuele vraag van het kind altijd ons vertrekpunt en streven we er steeds naar een zo normaal mogelijke speel-, leer- en leefomgeving te bieden.