U heeft er vast al eerder over gehoord. Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht geworden. Doel? Het verder verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Afgelopen jaar zijn al diverse maatregelen doorgevoerd. Per januari 2019 volgt o.a. de aanpassing van de zogenaamde beroepskracht-kindratio (BKR). Dit houdt in dat het maximum aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker omlaag gaat, van 1 pedagogisch medewerker op 4 nul-jarigen naar 1 op 3 nul-jarigen.  Een goede ontwikkeling vinden we bij KindeRdam en dat om meerdere redenen.

Een hechtere band
Een veilige basis is heel belangrijk voor een kind. Het biedt een kind houvast om van daaruit de wereld te gaan ontdekken. Een kind doet dat door op onderzoek uit te gaan. Het speelt en oefent en ontwikkelt zich op die manier verder. Minder baby’s per pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er nog meer aandacht komt voor elke baby. En dat is natuurlijk fijn. Je bouwt een hechtere band op, krijgt meer tijd om signalen te herkennen en kunt daardoor nog sneller en beter inspelen op de behoefte van elk kind.

In de praktijk
Of de nieuwe maatregel wijzigingen met zich meebrengt op de locaties van KindeRdam hangt af van de groepsgrootte en -indeling.