Meer dan driekwart van de kinderopvangondernemers verwacht voor 2020 een kostenstijging van 3% of meer. De gemiddelde tariefstijging voor 2020 komt op 3,6%, zo blijkt uit een peiling van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Het maximumtarief voor de kinderopvangtoeslag stijgt echter met minder dan 2%. Magda Heijtel, directeur BK: 'Doordat de kosten voor ondernemers en de tarieven voor ouders, harder stijgen dan het toeslagtarief, worden met name de lagere inkomens de dupe.' lees verder