De kinderopvang was van 16 maart tot 11 mei (dagopvang) / 8 juni (bso) gesloten i.v.m. het coronavirus. BOinK, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK),hebben samen met de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang.  
 
Goed nieuws: de regeling voor de grootste groep ouders is nu rond.  

De compensatie zal op aanvraag van ouders worden uitgekeerd. De ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, zijn bij het ministerie van SZW immers niet bekend als afnemer van kinderopvang. Hoe en wie de compensatie precies uit gaat voeren is nog niet bekend. 
 
BOinK is in april gestart met een actie voor ouders voor wie geen compensatie was geregeld en heeft een Meldpunt voor hen in het leven geroepen waar de ouders van 3.700 kinderen zich hebben gemeld. Ouders die nog geen compensatie voor de eigen bijdrage voor kinderopvang hebben ontvangen, kunnen zich nog steeds bij BOinK meldenzodat BOinK ook hen op de hoogte kan houden.  

De ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben al compensatie gekregen voor de door hun betaalde eigen bijdrage. Deze vergoeding is uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 
Zie ook het artikel op Maatschappelijke Kinderopvang