Door een unieke samenwerking tussen Zadkine en KindeRdam Kinderopvang worden studenten nu direct in verbinding gebracht met de praktijk en op deze wijze opgeleid tot professionele pedagogisch medewerkers. Studenten die deze praktijkroute volgen, ontvangen meer dan ooit onderwijs op maat.

Onderwijsprogramma op maat
Studenten kiezen, in samenwerking met hun leerteam, aan welke leeruitkomsten zij eerst gaan werken. Zij bepalen ook zelf met welke strategie zij dit aanpakken; door te lezen, te kijken, het direct te doen of door samenwerking en interactie met andere studenten. De praktijkopleider en de docent helpen hen hierbij.

Leren in de praktijk
Studenten krijgen les op een locatie van KindeRdam. Zij staan dus direct met twee benen in de praktijk en dit zorgt ervoor dat de opleiding veel intensiever is. De praktijkopleider is continu bij de lessen aanwezig en de studenten passen de theorie meteen toe in de praktijk. Ze zien hoe kinderen reageren op hun aanpak en leren daardoor sneller.  De studenten dragen vanaf het begin bij aan de kinderopvang en hierdoor krijgen zij een completer beeld van de inhoud van het beroep.

Samen vernieuwen
Deze nieuwe opleiding is ontwikkeld samen met Albeda, Zadkine en KomKids Kinderopvang. Samen willen deze partijen ervoor zorgen dat er meer kwalitatief geschoolde pedagogisch medewerkers worden opgeleid voor dit mooie en belangrijke vak.  

Het Ministerie van Onderwijs heeft deze opleiding geaccrediteerd en ziet ook de meerwaarde van deze praktijkroute waarbij de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) wordt gecombineerd met een insteek vanuit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).