Hoe mijn reis begon...

Sinds 2014 werk ik bij KindeRdam als pedagoog. Al snel raakte ik geïnteresseerd in de vraag hoe wij de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang kunnen verbeteren. Ik heb de mogelijkheid gekregen om op onderzoek te gaan naar werkwijzen die goed bruikbaar zijn in de praktijk. Met andere woorden: pedagogische handvatten die voor de pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en managers handig zijn én informatie opleveren. Daarmee kunnen we de pedagogische kwaliteit verbeteren.  

Pedagogische praktijk in Beeld
Dit is geen gemakkelijke, maar wel een mooie en uitdagende zoektocht. Een zoektocht die heeft geresulteerd in een samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut én de ontwikkeling van ons zelfevaluatie-instrument ‘Pedagogische praktijk in Beeld’, PiB. Ondertussen wordt PiB gebruikt door 13 andere kinderopvangorganisaties door heel Nederland.

Door mijn ervaring met PiB en uit de ervaringen van de andere organisaties is gebleken dat PiB prettig werkt voor pedagogisch medewerkers. Het helpt pm’ers écht reflecteren op hun pedagogisch handelen en de omgeving die zij kinderen bieden.

Ik bleef zitten met de vraag:  

Wordt de pedagogische praktijk echt verbeterd door het gebruik van PiB?

Dat is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Ik ben met mensen gaan praten: collega’s, vakgenoten, wetenschappers, inspectie en ouders. Dat was inspirerend, maar een antwoord hebben de gesprekken mij niet echt opgeleverd. Dat kon natuurlijk ook niet. Ik kwam tot de conclusie dat ik zelf antwoord wilde leren geven op mijn vraag. Daarvoor kan ik niet leunen op mijn beperkte wetenschappelijke kennis van de masteropleiding. Ik besloot om te gaan promoveren. En zelf onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen om mijn vraag te kunnen beantwoorden.

Promoveren
KindeRdam biedt mij de komende jaren de mogelijkheid om grotendeels binnen werktijd aan mijn onderzoek te mogen werken. Mijn scriptiebegeleider vanuit de universiteit van Leiden, Harriet Vermeer, wilde mij als promovendus begeleiden en ook bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink wil mij ondersteunen. Ik vind het erg bijzonder hoeveel steun ik vanaf het eerste moment heb gekregen!

In januari van dit jaar ben ik vol goede moed van start gegaan. Ik heb een onderzoeksvoorstel geschreven en heb dit ter goedkeuring ingediend bij de Ethiekcommissie. De Ethiekcommissie beoordeelt onder andere of ik voldoende rekening houd met de ‘belasting’ van deelnemers aan mijn onderzoek en of ik alle privacyregels goed in acht neem. Dit is een belangrijke mijlpaal; volgens mijn begeleiders kan ik dan beginnen aan het leukste gedeelte: onderzoek doen. Ik ben al gestart met literatuur zoeken en ik heb ook al een opleidingsplan voor mijzelf geschreven. Samen met mijn begeleiders heb ik cursussen uitgekozen om mijn onderzoeksvaardigheden meer te ontwikkelen.
Ik moet flink aan de bak de komende jaren

Ik heb veel zin in mijn onderzoek. Via deze Promotie Posts geef ik regelmatig een update en neem ik jullie graag mee ‘op reis’.

Simon Hay
Pedagoog