In het Schooljournaal van CNV Onderwijs (nummer 14) is een mooi artikel verschenen over onze Plusopvang, waar Rotterdamse 4-tot 13-jarigen extra zorg en aandacht kunnen krijgen. 

In het artikel vertelt Marieke Oosterman (onze zorgcoördinator Plusopvang) over de werkwijze die zij samen met pedagogisch medewerker Lisanne Kuijpers heeft opgezet:

“In kleine stapjes leren wij kinderen vaardigheden, zoals rekening houden met anderen, afspraken maken en omgaan met onenigheid.”

De ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door middel van regelmatige observatie, individuele aandacht en het, samen met ouders, stellen van doelen waarnaartoe wordt gewerkt. Bovendien zijn de groepen kleinschalig en wordt er ingespeeld op problemen die er spelen. Met de methodiek Radar wordt in kaart gebracht wat de kinderen nodig hebben. De kinderen geven met kleuren aan hoe ze zich voelen en waar ze behoefte aan hebben. 

Bij de Plusopvang zijn niet alleen ouders van de kinderen nauw betrokken. Er zijn ook korte lijntjes met de leerkracht van het kind, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de structuur en werkwijze van de school. Ook het wijkteam en jeugdhulpverlening zijn betrokken bij de Plusopvang, om met elkaar kinderen te begeleiden die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Lees hier het hele artikel.