Alle kinderen zijn kings & queens op Koningsdag

Het is je vast niet ontgaan: dit jaar brengt Koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag een bezoek aan ons stoere Rotterdam. Hij viert met ons zijn 10e jaar als koning in ‘010’.

Met dit jaar een heel mooi thema: We zijn allemaal Kings & Queens! Dat betekent dat iedereen anders is én bijzonder op zijn eigen manier. Iedereen mag meedoen, en precies zoals iemand is. Op ieder hoofd past een kroon. En dat idee, dat alle kinderen erbij horen en zichzelf mogen zijn, inspireert ons het hele jaar door!

Ontwikkelkansen voor alle kinderen
Als organisatie geloven we dat alle kinderen dezelfde ontwikkelkansen verdienen. Ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging, zorgbehoeften of beperkingen. Vanuit die gedachte willen we zelf graag werken. Maar het is ook een levenshouding die we de kinderen graag willen meegeven.

Daarom vind je dit terug in ons beleid. In het pedagogisch beleid van KindeRdam staat onze visie op leren samenleven terug onder pijler 3; ‘Ieder kind hoort erbij.’

De groep als samenleving in het klein
De kinderopvang is de eerste plek waar kinderen te maken krijgen met onderlinge verschillen. Een groep kun je zien als een samenleving in het klein. Kinderen oefenen al van jongs af aan in samen leven en samen spelen. Met kinderen die allemaal anders zijn. Elk kind heeft een eigen verhaal, achtergrond, talent, thuistaal en gezinssamenstelling. Het is de uitdaging van ons werk om ieder kind daarin te zien en te horen. Ook willen we de kinderen zelf leren om te gaan met die verschillen. Vanuit die houding leren we zelf ook iedere dag weer nieuwe dingen.

Samen kun je leren
Belangrijk voor prettig samenleven is dat een kind zich welkom en veilig voelt. We werken aan een positieve en ontspannen groepssfeer, en besteden aandacht aan materialen die herkenbaar zijn. De ruimte moet een plek zijn waar ieder kind zich thuis voelt en iets herkent van wie hij/zij is. Vanuit die veiligheid kunnen kinderen de wereld gaan verkennen en zinvolle relaties met anderen aangaan. Kinderen leren zo spelenderwijs van elkaar. Ze ervaren wat ze met elkaar gemeen hebben en waarin ze verschillen. Kinderen krijgen zo de ruimte hun plek in de wereld te onderzoeken. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. En waar dat nodig is, begeleiden wij de interactie tussen de kinderen.

Zo zorgen we voor een omgeving waarin vriendschappen kunnen groeien. Kinderen leren dan dat je het meest aan de wereld hebt, als je die vreedzaam en met respect voor anderen kunt delen. Mooi dat juist deze denkwijze op onze Rotterdamse Koningsdag centraal staat. Dat is iets om te vieren op en rondom 27 april. En dat houden we ook de rest van het jaar in gedachten bij ons werk met de kinderen.

Fijne Koningsdag!
In aanloop naar Koningsdag besteden we bij KindeRdam aandacht aan deze gezellige feestdag. Dat doen we met leuke activiteiten en spelletjes, bijvoorbeeld door het houden van een koninklijke maaltijd en oud-Hollandse spelen.

Op Koningsdag zelf zijn onze locaties gesloten, zodat iedereen met zijn, haar of hun eigen familie en vrienden dit feest kan beleven. Ga je kijken langs de route met je kinderen? Of houd je het wat overzichtelijker met leuke spelletjes in de buurt? Hoe je deze Koningsdag ook gaat vieren: we wensen jou en je kind(eren) een stralende dag toe met veel zonneschijn, ontmoeting en plezier.