Deze week (12 t/m 17 juni) is de Week voor de gezonde jeugd: een initiatief van het JOGG-netwerk. Het JOGG-netwerk is een samenwerking van gemeenten en maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor een omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. Het thema van dit jaar is "grote mensen". Onze pedagoog Marlies Slaa schreef een blog over hoe wij grote mensen de sleutel vormen tot een gezonde omgeving voor kleine mensen.

Grote mensen: de sleutel tot een gezonde omgeving voor kleine mensen
Als ouders en pedagogisch professionals willen we het beste voor "onze" kinderen. Daar hoort natuurlijk een gezonde levensstijl bij. Maar hoe zorg je voor een gezonde levensstijl voor nu en later bij (jonge) kinderen? Als "grote mensen" spelen we hierin een belangrijke rol. Niet alleen in wat we de kinderen hierover vertellen, maar vooral in wat we zelf doen.

Gezond en fit op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO)
In ons pedagogisch beleid zie je op verschillende manieren de nadruk op een gezonde levensstijl terugkomen. Bijvoorbeeld in de pijlers 'Ieder kind ontdekt en leert spelenderwijs' en 'Ieder kind ontwikkelt zich beter samen met anderen'. We bieden een gezonde en stimulerende omgeving waarin kinderen veel buiten zijn en veel bewegen, samen met leeftijdgenoten. Daarnaast hebben we aandacht voor rustmomenten en bieden we gezond eten en drinken aan op onze locaties. Op veel plaatsen werken we ook samen met Lekker Fit! Dit is een project van de Gemeente Rotterdam waarmee we gericht werken aan een actieve levensstijl voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Op deze manier helpen wij kinderen van jongs af aan een gezonde levensstijl eigen te maken en dragen we bij aan een generatie van gezonde en fitte kinderen.

Samenwerken aan gezonde gewoonten
Gezonde gewoonten ontwikkel je samen: daarom werken we ook samen met ouders en partners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. We vragen ouders bijvoorbeeld bewust te kiezen voor gezonde traktaties bij verjaardagen of afscheid van de groep. In het Lekker Fit-programma hanteren we de regel: 'Één is genoeg en klein is oké'. Er zijn veel momenten waarop er getrakteerd wordt in een groep, daarom is het verstandig om op die momenten te kiezen voor iets gezonds. Kinderen die regelmatig gezonde voeding zoals fruit en groenten proberen, zullen ook eerder geneigd zijn om dit te eten. Hetzelfde geldt voor bewegen: als je samen met vriendjes deelneemt aan actieve beweegmomenten, is de kans groter dat je het leuk vindt en een positieve ervaring opdoet met lichaamsbeweging. Op deze manier wordt gezond bewegen en eten vanzelfsprekend.

Lekker in je vel
Een gezonde levensstijl, met veel beweging in de buitenlucht, bevordert niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid. Als je je lichamelijk goed voelt, heeft dit een positief effect op andere gebieden. Het versterkt je zelfbeeld en het vertrouwen in jezelf en je lichaam, waardoor je als opgroeiend kind, tiener, puber en jongvolwassene weerbaarder wordt. Zo zorgen we voor een levensstijl waarin gezondheid en beweging niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook plezierig om te doen.

Goed voorbeeld doet volgen
Kinderen leren dit vooral door wat ze om zich heen zien. Door als volwassene zelf gezonde keuzes te maken op het gebied van eten en drinken en een actieve levensstijl te hebben, wordt gezond leven de norm. Bijvoorbeeld door samen met je kind water te drinken, lopend boodschappen te doen of samen te fietsen. Met kleine veranderingen in je eigen levensstijl geef je het goede voorbeeld. Dit betekent niet dat je nooit iets lekkers kunt uitdelen of dat je als ouder altijd perfect moet zijn op dit gebied. Maar wanneer een gezonde levensstijl de basis vormt, wordt het voor kinderen vanzelfsprekender om deze goede gewoontes vast te houden. Op deze manier geven we kinderen samen een goede start waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Doe je mee?
Tijdens de Week van de Gezonde Jeugd doen we op onze locaties wat we elke week doen: een goede balans bieden op het gebied van eten, bewegen en ontspannen, omdat dit ook bij een gezonde levensstijl hoort. Op Facebook en Instagram delen we deze week enkele ideeën ter inspiratie voor thuis, zowel voor kinderen als volwassenen. Doe je mee met je kind?