KindeRdam is de wereld van kinderen. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen hier elkaar ontmoeten, vriendschappen sluiten, hun talenten ontplooien en al spelend de wereld leren ontdekken. Wij spreken dan ook liever van kindontwikkeling dan van kinderopvang.

Met onder andere peuteropvangkinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) is KindeRdam een van de belangrijkste aanbieders in Rotterdam en omstreken. Elke locatie heeft zijn eigen specialiteit. Sommige werken volgens ideeën uit de antroposofie of volgens de principes van Reggio Emilia, bij andere locaties staat bijvoorbeeld de natuur centraal. Voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, bieden wij Plusopvang. Op onze peuter(speel)groepen, groepen nul en een aantal kinderdagverblijven werken we met verschillende methodes voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Pedagogisch beleid
Kindontwikkeling is bij KindeRdam altijd het uitgangspunt. Lees meer…

Kwaliteit
KindeRdam is een professionele kinderopvangorganisatie. Dat betekent onder meer dat wij op alle fronten werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Lees meer…

Samenwerkingen
KindeRdam zoekt binnen Rotterdam en omstreken regelmatig naar samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Lees meer…

Jaarverslag
KindeRdam publiceert jaarlijks een jaarverslag, met een korte terugblik op het afgelopen jaar en een financieel overzicht. Lees meer...

Veelgestelde vragen
KindeRdam geeft antwoord op veelgestelde vragen en laat je via instructievideo's zien hoe het Ouderportal en de Ouderapp werken. Lees meer...


KindeRdam maakt deel uit van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende organisaties in de kinderopvang. In 2015 hebben de leden van KINDwijzer samen de film 'Samen Goed Voor Later' gemaakt om de meerwaarde van kinderopvang weer te geven. Bekijk nu de
of de
versie.
" target="_blank" rel="noopener noreferrer">