Als je je kind aanmeldt voor opvang bij KindeRdam kan het helaas voorkomen dat er een wachtlijst is voor de locatie die je gekozen hebt. Soms is dit afhankelijk van de opvangdag. 

Hieronder kun je lezen hoe we omgaan met wachtlijsten en welke voorrangsregels wij hanteren bij het toekennen van een plaats.

Voorrangsregels voor de peuterspeelgroepen (2-4 jaar)
De gemeente Rotterdam investeert graag in de ontwikkeling van kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het consultatiebureau (CJG) bepaalt of kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben hiervoor een ‘doelgroepindicatie’ krijgen (zie voor meer informatie https://www.kinderdam.nl/doelgroepindicatie).

Met ingang van 1 maart 2016 zijn door de Gemeente Rotterdam voorrangsregels voor plaatsing van nieuwe peuters ingevoerd als er sprake is van een wachtlijst:

1. Rotterdamse peuters met een doelgroepindicatie (nieuw of van de wachtlijst) met een broertje of zusje op de school die verbonden is aan de voorschoolse voorziening.
2. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben (nieuw of van de wachtlijst) met een broertje of zusje op de school die verbonden is aan de voorschoolse voorziening.
3. Rotterdamse peuters met een doelgroepindicatie van de wachtlijst.
4. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben van de wachtlijst.
5. Rotterdamse peuters met een doelgroepindicatie: nieuwe aanmeldingen.
6. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben: nieuwe aanmeldingen.
7. Rotterdamse peuters die geen doelgroepindicatie hebben en voor wie extra uren bovenop de basisvoorziening worden aangevraagd.
8. Niet-Rotterdamse peuters (alleen bij recht op kinderopvangtoeslag).

Voorrangsregels voor dagopvang (0-4 jaar) en BSO (4-13 jaar)
Voor de dagopvang (kinderdagverblijf) en buitenschoolse opvang (BSO) vindt KindeRdam het belangrijk zo snel mogelijk na aanmelding duidelijkheid te geven of er een plaats is. 

Dit betekent dat wij in geval van een startdatum binnen twee maanden ernaar streven binnen vijf werkdagen zekerheid te geven over de mogelijkheden voor plaatsing van het (ongeboren) kind op de gewenste of een alternatieve locatie. Ligt de startdatum verder dan twee maanden dan ontvang je binnen 2 weken uitsluitsel.

Bij plaatsing op de dagopvang en BSO worden de volgende voorrangsregels toegepast als er op de locatie sprake is van een wachtlijst:

1. Kinderen van ouders die werkzaam zijn bij KindeRdam.
2. Kinderen met een sociaal-medische indicatie
3. Kinderen die wijzigen van school, kinderen die doorstromen van een kinderdagverblijf van KindeRdam naar de BSO en broertjes en zusjes van kinderen met een actieve plaatsing binnen KindeRdam.
4. Kinderen voor wie een uitbreiding of wijziging van dagen is aangevraagd.
5. Kinderen uit één gezin die op verschillende locaties worden opgevangen, maar waarvan de wens is om alle kinderen op één locatie te plaatsen.
6. Overige kinderen.

Bij het plaatsen van kinderen houden we, naast bovenstaande volgorde, rekening met:
• de geldende wet– en regelgeving.
• de samenstelling/mogelijkheden van de groep.
• de gewenste en eventuele alternatieve locatie.
• de inschrijfdatum.
• de gewenste startdatum.

Let op
De inschrijfdatum en startdatum zijn in combinatie bepalend als er te veel ouders tegelijkertijd willen starten. Als er sprake is van een eerste kind, en alle onderdelen van de aanmeldingen zijn gelijk, dan geldt de inschrijfdatum. Als er sprake is van een tweede kind, dan worden de voorrangs-regels gevolgd zoals hierboven vermeld.