Elke locatie van KindeRdam heeft een eigen pedagogisch werkplan waarin staat beschreven hoe op de locatie invulling gegeven wordt aan het pedagogisch beleid van KindeRdam. Het biedt de pedagogisch medewerkers handvatten voor hun dagelijks handelen.

In het pedagogisch werkplan is te lezen wat de pedagogische visie is van de locatie, de dagplanning, op welke wijze ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke activiteiten er met de kinderen worden gedaan.

Het pedagogisch werkplan dient ook als inspiratiebron voor de pedagogisch medewerkers bij het ontwikkelen van activiteiten voor de kinderen.

Het pedagogisch werkplan is voor ouders in te zien op de locatie.