Onder de naam Plein nul10 verzorgden wij kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) in Rotterdam Hoogvliet. In de periode 2014-2018 is allengs afscheid genomen van de naam en uitingen van Plein nul10 en zijn deze omgezet naar KindeRdam.