Welkom bij KindeRdam!

Half 2017 is Speelwijs nauw gaan samenwerken met KindeRdam. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat Speelwijs zich in 2018 volledig heeft aangesloten bij KindeRdam.

Als je met elkaar ‘trouwt’ kun je natuurlijk allebei je eigen ‘achternaam’ houden. In het geval van Speelwijs en KindeRdam zou dat betekenen dat we ook twee websites, twee facebookpagina’s en verschillende communicatiemiddelen in stand zouden moeten houden. Dat kost onnodig veel tijd. Bovendien hebben schoolbesturen ons de afgelopen tijd de suggestie gedaan nog maar één naam te voeren. Dus heet Speelwijs sinds april 2018 ook KindeRdam.

Een eerste resultaat daarvan zie je nu al: we hebben één website. Via de zoekfunctie of het locatieoverzicht vind je alle locaties van het voormalige Speelwijs en hier kun je inloggen voor het ouderportaal.

Heb je vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met onze afdeling klantadvies. Onze klantadviseurs helpen je graag.


Wij wensen alle kinderen én hun ouders een fijne tijd bij KindeRdam.