For English translationsee below 

We helpen je graag om er tijdens de lockdown toch een leuke tijd van te maken
Kinderen voelen zich goed bij ritme, regelmaat en rituelen. De 3 r’s van onze kinderopvang, zou je kunnen zeggen.
Tijdens de lockdown door Corona valt een groot deel van die regelmaat weg. Kinderen missen hun vriendjes, de liedjes, het voorlezen en de activiteiten.

Ouders op hun beurt stoeien met de balans tussen (thuis)werken en het gezin, wat kan zorgen voor stress.
KindeRdam helpt ouders in deze lastige periode graag om er samen met hun kind een leerzame én gezellige tijd van te maken.
We doen dat door regelmatig suggesties voor praktische en leuke thuisactiviteiten te delen.
Hieronder zie je de activiteiten ingedeeld per leeftijdsgroep. We putten daarbij uit de jarenlange expertise van onze pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches. 

Deel het met ons!
Plaats je een leuke foto op social media? Tag ons @KindeRdam dan op Facebook of Instagram, dan delen wij je foto!

We wensen alle ouders veel speel-knutsel-meezing-meeluister-en-kijkplezier!Thuisactiviteiten voor het hele gezin

Thuisactiviteiten voor jonge kinderen (0-4 jaar)

Thuisactiviteiten voor oudere kinderen (4-12 jaar)

Voorlezen voor alle kinderen

 

English translation

Home activities

We are happy to help you have a good time during the lockdown
Children fair well by rhythm, regularity and rituals. You could say the 3 r's of our childcare.

Much of that regularity is lost during the lockdown by Corona. Children miss their friends, the songs, the reading and the activities.
 
Parents in turn struggle with the balance between working (at home) and the family, which can cause stress.
KindeRdam is happy to help parents in this difficult period to make it an educational and fun time together with their child.
We do this by regularly sharing suggestions for practical and fun home activities.
Below you can see the activities classified by age group. We draw on the many years of expertise of our pedagogical employees and pedagogical coaches.
 
Share it with us!
Do you post a nice photo on social media? Tag us @KindeRdam on Facebook or Instagram, and we'll share your photo!