Jonge kinderen leren het meest van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses. Het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)-programma Piramide is daarom opgebouwd rondom projecten die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, de seizoenen en het verkeer.

Naast sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen, is er ook aandacht voor muziek, dans, beeldende activiteiten, ontdekken en buiten spelen. Het programma biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers én de kinderen.

Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen.
Het programma is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar; van peuterspeelgroep tot en met groep 3 van de basisschool.

Meer weten over Piramide: www.peuterplushoekje.nl/index.php/piramideproject.