Goede zorg voor kinderen begint bij goede zorg voor ouders 
Vanuit die overtuiging geeft KindeRdam de cursus OuderTeam. Met OuderTeam bereiden aankomende ouders zich voor op het ouderschap. 

Samen een baby krijgen is een van de mooiste dingen die er zijn. Maar na de geboorte van je kind kan het even wennen zijn aan de nieuwe situatie en je rol als ouder. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe verdeel je de taken, hoe bepaal je samen de opvoeding en hoe zorg je dat jullie daarnaast nog tijd hebben voor elkaar? De cursus OuderTeam bereidt jullie samen voor op het ouderschap.  

Effecten van de cursus 
De cursus is erop gericht dat jullie: 

 • Beter met elkaar samenwerken en een team worden; 
 • Een nog hechtere en warmere band met elkaar krijgen; 
 • Beter met elkaar leren communiceren; 
 • Elkaars emoties herkennen en weten hoe je daarop kunt reageren; 
 • Van elkaar weten welke verwachtingen je hebt over het ouderschap en je relatie; 
 • Minder stress ervaren. 

Door deze punten heb je als moeder minder kans op angst en een (postnatale) depressie en heeft jullie kind meer kans op een goed slaapritme, betere sociale vaardigheden en een beter welzijn. 

Het programma is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, de Hogeschool Leiden, het Centrum voor Jeugd en Gezin, KindeRdam en Twinkeltje. 

Voor wie 
Jullie: 

 • Krijgen een (eerste) kind; 
 • Willen je voorbereiden op de eerste fase na de geboorte; 
 • Willen straks naast ouders ook nog steeds ‘gewoon jezelf’ en partners zijn; 
 • Vinden het leuk om andere (bijna-) ouders te ontmoeten; 
 • Wonen in Rotterdam. 

Kosten 
De cursus is gratis voor (aankomende) ouders die in Rotterdam wonen. Het aantal plekken is beperkt dus meld je snel aan. 

Onderzoek  
Aan de cursus is een onderzoek gekoppeld van de Hogeschool Leiden. Je gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten van dit onderzoek leveren waardevolle informatie op over wat het met (aanstaande) ouders doet om een kind te krijgen en wat zij in deze eerste periode van het ouderschap nodig hebben. 

Programma 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten met een kleine groep ouders 
bijeenkomsten voor de bevallingbijeenkomsten na de bevalling en een digitaal programma dat je samen thuis doet. De bijeenkomsten vinden overwegend digitaal plaats via Microsoft Teams, eventuele live bijeenkomsten stemmen we met deelnemende ouders af.

De bijeenkomsten voor de geboorte richten zich op verschillende thema’s en relatievaardigheden. Er komen onderwerpen aan bod zoals vertrouwen hebben in elkaar en hoe om te gaan met tegenslag. Maar ook praktische zaken worden behandeld, zoals de taakverdeling in de huidige situatie en als je kind er is. 

De bijeenkomsten na geboorte zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kind er is. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid, hechting en temperament van het kind, maar ook over het erkennen en veranderen van conflicten of waarom het zo belangrijk is om tijd te nemen voor elkaar en elkaar te blijven steunen in de nieuwe ouderrol. 

OuderTeam wordt gegeven door een daarvoor opgeleide trainer van KindeRdam en van het CJG. 

Data 
In 2023 geeft KindeRdam samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een aantal cursussen aan kleine groepen aankomende ouders uit Rotterdam. Je uitgerekende datum bepaalt bij welke groep je terechtkunt:

Uitgerekend in juli of begin augustus 2024?
Dan is de cursus op dinsdag 4 juni en dinsdag 18 juni 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur)*

Uitgerekend in oktober of begin november 2024?
Dan is de cursus op maandag 2 september en maandag 16 september 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur)*

Uitgerekend in eind november of december 2024?
Dan is de cursus op donderdag 24 oktober en donderdag 7 november 2024 (van 19.00 tot 21.00 uur)

Uitgerekend in januari of begin februari 2025?
Dan is de cursus op dinsdag 26 november en dinsdag 10 december 2025 (van 19.00 tot 21.00 uur)

Later uitgerekend? 
Dan kun je je natuurlijk gewoon aanmelden. We nemen contact met je op zodra de nieuwe data voor de cursussen bepaald zijn. 

Aanmelden en meer informatie 
Wil je meer informatie en/of je aanmelden neem dan contact op met Linda ten Kortenaar - Oosthoek via ouderteam@kinderdam.nlOf kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

* Bij deze cursus kun je aangeven of je de cursus bij voorkeur live of digitaal wilt bijwonen. Als het merendeel van de ouders de cursus live wilt bijwonen, dan zal deze plaatsvinden bij het CJG in IJsselmonde (Groene Tuin 265).

Meld je aan voor OuderTeam!

Naam ouder 1:*
E-mailadres ouder 1:*
Naam ouder 2:*
E-mailadres ouder 2:*
Telefoonnummer:*

Deze cursus is alleen voor inwoners van Rotterdam.

Wonen jullie in Rotterdam?*
Wat is de uitgerekende datum? *

Door mee te doen aan de cursus OuderTeam gaan beide ouders akkoord met deelname aan het bijbehorende onderzoek van de Hogeschool Leiden. De gegevens (e-mailadressen) worden alleen gebruikt om jullie te benaderen voor het onderzoek en worden anoniem verwerkt.

KindeRdam hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Vraag je een rondleiding aan, dan vragen we je alleen om persoonsgegevens die we nodig hebben om deze rondleiding in te kunnen plannen. Door het versturen van dit formulier geef je ons uitdrukkelijk toestemming deze gegevens hiervoor te gebruiken. We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens en stellen ze niet beschikbaar aan derden.