Op veel van onze kinderdagverblijven werken we met de methode Ben ik in Beeld. Het programma combineert belangrijke pedagogische en didactische inzichten met de dagelijkse praktijk op het kinderdagverblijf. Met dit programma stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen. Zij doen dit door middel van spelletjes, activiteiten en het creëren van uitdagende speel- en leermomenten. De kinderen worden uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, op ontdekkingsreis te gaan. Ben ik in Beeld maakt gebruik van de thema’s over herkenbare onderwerpen van Puk & Ko of Uk & Puk.

Een paar weken lang staan de activiteiten op de groep in het teken van het thema: we praten er met elkaar over, de kinderen leren allerlei woordjes, we zingen liedjes en we lezen voor uit prentenboeken. Ook is er aandacht voor sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. Ouders krijgen informatie over het thema mee, zodat zij ook thuis met hun kind de liedjes kunnen zingen en kunnen praten over het onderwerp.

De pedagogisch medewerkers maken af en toe videobeelden waarop zij kunnen volgen hoe de kinderen met elkaar omgaan en of alle kinderen meedoen en betrokken zijn bij de activiteiten.

Meer informatie over Ben ik in Beeld: http://www.benikinbeeld.org/.

Ben ik in beeld