Kindontwikkeling is bij KindeRdam het uitgangspunt van het pedagogisch handelen. Hoe wij dit vorm geven, staat beschreven in het pedagogisch beleid van KindeRdam. Per locatie wordt gewerkt met een pedagogisch werkplan.

Pedagogisch coach
KindeRdam werkt met pedagogisch coaches. Lees meer...

Wenprocedure
Voor het eerst naar de kinderopvang gaan, is natuurlijk even wennen. Daarom wordt er op de locaties veel aandacht besteed aan de kennismaking met nieuwe kinderen en hun ouders. Lees meer…

Duo-groepen
Kinderen hebben bij KindeRdam altijd een vaste stamgroep. Op veel van onze kinderdagverblijven en sommige van onze BSO's werken we daarnaast met duo-groepen. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor kinderen. Lees meer…

Horizontale en verticale groepen
Op de kinderdagverblijven van KindeRdam hebben we horizontale en verticale groepen.


Bij KindeRdam krijgen kinderen volop ruimte voor hun ontwikkeling. Dat is goed voor nu én voor later. Maar hoe stimuleren wij hen daarin? Wat vinden we belangrijk om de kinderen mee te geven? En hoe kan de inrichting van onze locaties daaraan bijdragen? Deze en andere onderwerpen vind je terug in ons pedagogisch beleid. Het is de basis voor het eigen pedagogisch werkplan van al onze kinderdagverblijven, buitenschoolseopvang-locaties (BSO's), peutergroepen en gastouders.


De eerste twee jaar van het leven van een kind zijn super belangrijk. Als een kind zich in deze fase niet goed ontwikkelt, heeft het daar de rest van zijn leven last van. Hoogleraar Tessa Roseboom legt in een mooi filmpje uit hoe het zit.


KindeRdam maakt deel uit van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende organisaties in de kinderopvang. In 2015 hebben de leden van KINDwijzer samen een film 'Samen Goed Voor Later' gemaakt om de meerwaarde van kinderopvang weer te geven. De volledige versie vind je hier.