In de 21ste eeuw worden aan jonge mensen andere eisen gesteld, mensen moeten kunnen ‘denken en doen’: in staat zijn om technologie toe te passen en nuttig te maken.

Dat vraagt om competenties als:

  • kunnen samenwerken
  • creatief vermogen
  • fantasie en innovatie
  • een nieuwsgierige houding en de drang om te ontdekken
Techniekikfoto   logo Techniekik met onderschrift 55mm hoog
   

Met Techniek&ik leren kinderen op jonge leeftijd hun (technische) talenten te ontwikkelen. Maar wel spelenderwijs, met het plezier van het onderzoeken en de verwondering van het ontdekken. Kinderen zijn al op zeer jonge leeftijd nieuwsgierig en doelgericht hun wereld aan het verkennen, 'spelend leren': leren met plezier.

Het educatief programma Talent&ik richt zich op het bevorderen van het plezier in het leren en doet een beroep op het probleemoplossend vermogen van kinderen. De methodiek en het materiaal zijn vooral bedoeld om kinderen te begeleiden tijdens hun ontdekkingsproces. De programmalijn voor het ontdekken van technische talenten heet Techniek&ik.

KindeRdam is in Rotterdam licentiehouder van het programma. Dat betekent dat wij onze eigen medewerkers opleiden om de kinderen met uitdagend spel- en lesmateriaal verschillende natuurwetenschappelijke thema’s te laten beleven. Maar dat we ook buiten onze organisatie mensen opleiden in het programma, bijvoorbeeld leerkrachten van (basis)scholen.