De ideeën over het werken met kinderen komen voor deze vorm uit het Italiaanse dorpje Reggio Emilia, op basis van onderzoek van onderwijskundige en pedagoog Loris Malaguzzi. In plaats van te werken met thema's of vaststaande activiteiten laten de pedagogisch medewerkers zich leiden door wat de kinderen op dat moment bezighoudt.

Volgens Malaguzzi hebben kinderen 'honderd talen', symbolisch honderd manieren om zich uit te drukken. Vanuit dit perspectief is het van belang kinderen heel diverse activiteiten aan te bieden en veel verschillende materialen te laten ervaren. We proberen te begrijpen wat ze ons duidelijk willen maken, wat hun wensen, gedachten en gevoelens zijn, en sluiten daarop aan met het spel.

Je vindt dit ook terug in de inrichting van de locatie. Peuters krijgen steeds meer behoefte om samen met andere kinderen, ook uit de andere groepen, activiteiten te ondernemen. Om in die behoefte te voorzien, zijn er verschillende activiteitenhoeken en ruimten waar kinderen met elkaar kunnen spelen. En wil je even rustig alleen spelen, dan biedt elke groepsruimte ook daarvoor de mogelijkheid.