Het is onze missie de ontwikkeling van kinderen te verrijken, zodat zij kunnen opgroeien tot...

...sociale, bekwame en verantwoordelijke volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.

In onze snel veranderende wereld kijken we steeds hoe het beter kan voor onze kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en de maatschappij van morgen. Dit vraagt van maatschappelijk betrokken ondernemers niet alleen dat zij kunnen meebewegen, maar ook dat zij vooruitlopen op veranderingen.

KindeRdam en de Korein Groep zijn twee missie gedreven organisaties die zich al jaren achtereen inzetten voor opgroeiende kinderen. Ze doen dat vanuit dezelfde overtuiging dat het verrijken van de ontwikkeling van kinderen geen solistische opgave is en kan zijn.

De afgelopen jaren hebben KindeRdam en Korein intensief samengewerkt. De besturen van beide organisaties hebben nu geconcludeerd dat hun missie het meest tot haar recht kan komen als kennis en kunde gebundeld worden. Dit doen ze door een federatieve samenwerking aan te gaan. Hiermee kunnen zij hun kindercentra bedrijfskundig en pedagogisch nog beter ondersteunen en ook andere personen en organisaties beter van hun expertise gebruik laten maken.

Het samenwerkingsverband heeft geen directe consequenties voor kinderen, ouders, samenwerkingspartners of medewerkers. Korein en KindeRdam blijven met hun eigen naam, dezelfde directie, medewerkers en plezier in hun werkgebied actief. Door de krachtenbundeling krijgen met name de expertisecenters KSS en RIJKT meer armslag om onderwijs, kinderopvang, zorg en vooral ook ouders van dienst te zijn, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De federatievorming zal in de loop van 2017 vorm en inhoud krijgen.