KindeRdam is partner geworden van het Rotterdams Techniek en Technologiepact (RTTP). Dit initiatief, waarin bedrijven, gemeente en onderwijs samenwerken, is erop gericht kinderen te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek. En dat is hard nodig! Er is grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar nog steeds kiezen te weinig jongeren voor een loopbaan in de techniek of technologie. Door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met dit vakgebied, is de kans groter dat zij later voor een technische opleiding kiezen. KindeRdam ondersteunt het initiatief van harte en zet zich er graag voor in.