KindeRdam geeft in samenwerking met het CJG Rotterdam de ouderschapstraining Ouderteam. De eerste ervaringen zijn positief. Ouderteam bereidt aanstaande ouders voor op het ouderschap en leert ze om naast vader en moeder ook nog partners te zijn. 'Goede zorg voor het kind begint met goede zorg voor ouders'. Lees meer