Het opvoeden van kinderen en jongeren: we willen het allemaal goed – of liefst nog perfect - doen, maar toegegeven, het is soms best lastig. Op zo’n moment kan raad of een tip van een ervaren iemand helpen. Daarom staat de Week van de Opvoeding in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden, staan er niet alleen voor. De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

De Week in 2020
In 2020 is de Week van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober. Het thema is dit jaar ‘Staan en Opvallen’. Want hoewel de maatschappelijke druk toeneemt, zien we ook dat ouders bovenal weerbaar en veerkrachtig zijn. Onderwerpen die ter sprake komen tijdens de Week van de Opvoeding zijn: Welke factoren zorgen ervoor dat ouders zich fijn voelen in het ouderschap? En hoe kunnen professionals hierin een versterkende rol spelen? Waarom het zo belangrijk is dat ouders zich fijn voelen? Als het goed gaat met de ouder, gaat het vaak ook goed met het kind.

Opvoeden is hard werken. Soms gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook genieten. Daarom zeggen we ‘Staan en Opvallen’.

Staan en Opvallen
Wanneer je de titel snel leest, lees je het spreekwoord ‘Vallen en opstaan’. Volgens het Nederlandse spreekwoordenboek betekent dit ‘leren door mislukkingen’: je maakt een fout (je valt), je gaat door (je staat op) en de volgende keer maak je niet meer dezelfde fout. Met andere woorden: je hebt ervan geleerd. Bij kinderen gaat het letterlijk zo: ze hebben net leren lopen, vallen (en brullen) vaak, met wat hulp staan ze weer op en vol goede moed gaan ze verder. Het lopen gaat steeds beter, het vallen gebeurt steeds minder vaak. Ook hebben ze minder vaak hulp nodig. Ze leren bepaalde bewegingen zelf te maken of gebruik te maken van de aanwezige hulpmiddelen in de omgeving, zoals een tafel of een bank.

Staan en opvallen, wat wordt daarmee bedoeld? Een voorbeeld
Patrick is vader van twee kinderen: Xavier (1 jaar) en Nina (5 jaar). Toen de kinderopvang en de scholen afgelopen maart dicht gingen door de Coronamaatregelen, werd Patrick in één keer geconfronteerd met thuiswerken, opvang en thuisonderwijs. Zijn vrouw is verpleegkundige en was in die tijd hard nodig in het ziekenhuis. Terwijl hij Nina hielp met de knutselwerkjes en de puzzels die ze van groep 2 kreeg, keek hij gespannen naar de klok voor zijn videoconferencing afspraak om elf uur. Een echte race tegen de klok, want Xavier is van de trampoline gevallen en is aan het huilen. Diverse keren was het Patrick te veel geworden en heeft hij de kinderen en zichzelf teleurgesteld door te schreeuwen of door dingen te zeggen waar hij achteraf spijt van had. Toch kijkt Patrick ook wel positief terug op deze lockdown periode: “Misschien cliché, maar ik ken mijn kinderen nu echt beter doordat we opgescheept zaten met elkaar. Ik wist niet dat Xavier de boerderijpuzzel kon maken, die is best ingewikkeld! En dat Nina zulke driftbuien kon hebben als ze haar zin niet kreeg.” Patrick kan nu de verhalen van de BSO-medewerkers beter plaatsen en als hij Xavier naar het kinderdagverblijf brengt, kan hij goed de interesses bespreken met de pedagogisch medewerker. Patrick staat er en zijn kinderen mogen opvallen, ze sieren hem, ze zijn zijn trots!

Maatschappelijke kinderopvang
KindeRdam vindt de samenwerking met ouders heel belangrijk. Sterker nog: zonder deze samenwerking is er geen sprake van kwalitatieve goede opvang. We kunnen daarom niet zonder de mening, de ervaringen en de kennis van ouders. Ons gezamenlijk doel is het kind gezond, kansrijk en veilig op te laten groeien.

Maar wij hebben nog een maatschappelijk doel: de kinderen van nu zijn de burgers van morgen. Dat betekent dat we ons sterk maken om die toekomst zo goed en mooi mogelijk te maken. We investeren in onze medewerkers, zodat zij toegerust zijn de kinderen op te voeden in de 21-eeuwse vaardigheden, burgerschap, techniek, natuur en wetenschap. En we investeren in samenwerkingsrelaties met onderwijs, welzijn en jeugdhulp. Want het kind kent een bredere wereld dan enkel de kinderopvang en hoe fijn is het dat ouders en kinderen in al die omgevingen op dezelfde manier benaderd worden.

Interactieve webinars voor ouders
Niet in de laatste plaats investeren we ook in ouders. We geloven dat we de opvoeding samen doen. Daarom organiseren we in de week van de opvoeding twee interactieve webinars waarin ouders ervaringen kunnen uitwisselen over een bepaald thema en wij elkaars expertise kunnen benutten.  

Het is een fase, het gaat voorbij
Ja, opvoeden is hard werken en gaat gepaard met vallen en opstaan. In elke leeftijdsfase heb je weleens dat je het even niet meer weet. “Hoe laat ik mijn baby doorslapen?” “Waarom eet mijn peuter alleen patat en frikandel?” Of: “Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind luistert?” Door een opeenstapeling van problemen kan een opvoedingsvraag of -situatie je soms teveel worden. Bespreek dit met de pedagogisch medewerkers, zij kunnen je tips geven of je in contact brengen met andere ouders die hetzelfde meemaken. Maar besef vooral: het is een ontwikkelingsfase waar je kind zich in bevindt, het gaat voorbij! Die wetenschap alleen al kan een opluchting zijn en verlichtend werken.

Vallen en opstaan, dat gebeurt en daar hoef je je niet voor te schamen. Want we leren daar samen van: ouders en medewerker. Zodat we mét de kinderen samen mogen staan en opvallen.

Su'en Verweij
Pedagoog KindeRdam