Samen delen. Samen weten.

Een oud Nederlands gezegde luidt: Twee weten meer dan één. Herken je dit? Je bent de weg kwijtgeraakt, de navigatie is uitgevallen en het lijkt alsof je bent overgeleverd aan de straatnaambordjes. Wat nu? Natuurlijk, je kunt een willekeurige richting kiezen, maar hoe fijn is het als iemand je op weg helpt door de juiste richting aan te wijzen. Iemand erbij betrekken en laten meedenken werkt negen van de tien keer. Kortom: twee mensen weten vaak meer dan één.

Traag van begrip
Op de BSO is de vijfjarige Thomas altijd als laatste klaar met eten en drinken, knutselen, aankleden en opruimen. Ook raakt hij de draad kwijt als de pedagogisch professional instructies geeft over een activiteit. Daarom moet de pedagogisch professional op de BSO het vaak drie tot vier keer herhalen. Ook de ouders merken ook op dat Thomas langzaam is. Ze denken dat hij wellicht een laag IQ heeft. Of dat hij autisme heeft. Waarom? Omdat hij grapjes vaak niet begrijpt, achteraan loopt bij een groepje kinderen en niet echt samenspeelt.

Maar tijdens een ophaalmoment komt dit ter sprake. De pedagogisch professional bespreekt met de ouders dat deze signalen ook kunnen betekenen dat Thomas een trage verwerkingssnelheid heeft; iets wat de professional tijdens een webinar geleerd heeft. Een opluchting voor de ouders. Door deze kennis samen te delen, weten alle opvoeders rondom Thomas (nog) meer en kunnen ze sneller en beter acties ondernemen.

Samen kom je stukken verder dan alleen
Misschien merk je dit op je werk ook? Dat wanneer je samenwerkt je een stuk verder komt dan wanneer je het alleen doet. Samen even sparren of samen de handen uit de mouwen steken, maakt het werk vaak leuker en het gaat sneller. Dat geldt ook voor het opvoeden. Je weet wat je kunt inzetten wanneer je eigen ‘gereedschapskist’ gevuld is met kennis en (andermans) ervaringen.

Wij helpen je daar graag bij. Zo worden er in de Week van de Opvoeding (3 t/m 9 oktober) zowel op locaties als in de digitale wereld diverse activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld: De pedagogisch professionals van KindeRdam geven twee ouderwebinars over het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en over de visie van Emmi Pikler (pedagogiek op babygroepen). Zo wordt kennis delen ook kennis vermenigvuldigen.