Als je een opvangdag niet kunt afnemen, mag je een ruilverzoek indienen. Dit is een service van KindeRdam. We kunnen ons voorstellen dat je hierover vragen hebt. Hieronder vind je de belangrijkste informatie op een rij.


Als je een opvangdag niet kunt afnemen, mag je een ruilverzoek indienen. Dit is een service van KindeRdam. Je kunt hieraan dus geen rechten ontlenen. Wij hanteren hiervoor een paar voorwaarden. Het ruilen is afhankelijk van de bezetting op de groep, waarbij de wettelijk vereiste beroepskracht-kindratio (BKR) leidend is. Dit betekent dat je ruilwens, helaas, niet altijd te realiseren is. Er kan geen extra medewerker voor een ruildag worden ingezet.

Je mag maximaal 4 keer per kalenderjaar ruilen. Rekening houdend met de regels kun je wel aan het eind van het jaar een dag ruilen met een dag in het nieuwe kalenderjaar, waarbij we de toegekende ruildag in het nieuwe kalenderjaar meetellen.

Nee, op de peuterspeelzaal kan niet worden geruild.

Een ruilverzoek indienen kan via het KindeRdam ouderportaal. Dit ouderportaal is te bereiken via de website en via de app (Google Play Store of Apple App Store). Via de knop “Ruildag aanvragen” kun je direct je ruilverzoek indienen.

Nee, dat kan helaas niet. Gebruik het KindeRdam ouderportaal (via de website of de app (Google Play Store of Apple App Store) als je van de ruilservice wilt profiteren.

Omdat wij het belangrijk vinden dat medewerkers hun tijd besteden aan de kinderen en niet aan administratieve werkzaamheden.

Het indienen van een ruilverzoek gaat via het ouderportaal. Wij zullen de aanvraag beoordelen en goed- of afkeuren. Je ontvangt dan via het ouderportaal een bericht.

Voor de opvangdag die je niet kunt afnemen, kun je maximaal 30 dagen en minimaal 48 uur van tevoren een ruilverzoek indienen. Gebruik het KindeRdam ouderportaal via de website of de app (Google Play Store of Appel App Store) als je van de ruilservice wilt profiteren.

Nee, voor een dag dat je kind niet naar de opvang ging, kun je achteraf geen ruilverzoek meer indienen. Dit betekent dat je dus direct je afgemelde dag moeten ruilen voor een andere dag.

De dag die je wilt ruilen, moet binnen 14 dagen (vóór of na de afgemelde dag) worden ingewisseld.

Ruilverzoeken die zijn goedgekeurd, kunnen niet meer worden geannuleerd. Als je kind toch geen gebruikmaakt van de aangemelde ruildag, komt deze te vervallen.

Ja, ruildagen zijn kindgebonden en kunnen dus niet worden overgedragen aan een ander kind.

Ja, ruilen is alleen mogelijk binnen de eigen groep van je kind.

Ja, ruilen is alleen mogelijk binnen het pakket dat je afneemt. Een vakantiedag mag je bijvoorbeeld alleen ruilen voor een andere vakantiedag en een naschoolse dag mag je alleen ruilen voor een andere naschoolse dag, ongeacht het aantal opvanguren die de naschoolse dag heeft.

Nee, maar een naschoolse dag kan je wel naar een andere naschoolse dag ruilen, ongeacht het aantal opvanguren die de naschoolse dag heeft.

Ja, dat mag. Rekening houdend met de regels is ruilen ook binnen de vakanties mogelijk. Voor de kerstvakantie geldt daarbij: valt de toegekende dag in het nieuwe kalenderjaar, dan tellen we deze ruildag mee in het nieuwe kalenderjaar.

Nee, schoolsluitingsdagen, de studiedag van KindeRdam en officiële feestdagen kunnen niet worden geruild.