Op de site van de Rijksoverheid vind je het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.   

Hieronder geven wij antwoord op vragen die wij van ouders ontvangen. Wij volgen daarin steeds de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid. We werken de lijst regelmatig bij. 
Staat je vraag er niet in de lijst, mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In verband met drukte op de afdeling zullen wij vragen zo veel mogelijk opnemen in de veelgestelde vragen. Op dit moment geven wij voorrang aan vragen van ouders in cruciale beroepen. Vermeld dan s.v.p. in de onderwerpregel van je mail: VRAAG CRUCIAAL BEROEP

For English translationsee below 


Ja, vanaf maandag 19 april mogen alle scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO’s weer open..De BSO blijft dus t/m 16 april gesloten met uitzondering van de BSO-noodopvang. 

Heb je noodopvang nodig voor de buitenschoolse opvang? Dan kun je deze aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:  

Voorwaarden BSO-noodopvang  

De overheid heeft alle regels kort en bondig in een factsheet gezet. Lees hier hetfactsheet. 


Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang komen. Om te bepalen of een kind mag komen gebruiken onze medewerkers de beslisboom. De beslisboom geeft een overzicht van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Deze beslisboom geldt, naast de regels vanuit de overheid, ook voor de BSO-noodopvang. De regels voor de BSO-noodopvang vind je bij vraag 6.
Je kunt de beslisboom hier op de website van BOiNK vinden.

Tot en met 16 april zijn scholen verantwoordelijk voor noodopvang onder schooltijd. Aansluitend bieden wij BSO-noodopvang. Wij voegen hiervoor een aantal BSO’s samen. De kinderen worden op de reguliere tijden van school opgehaald en meegenomen naar de desbetreffende (samengevoegde) BSO. Aan het einde van de dag kunnen ouders daar hun kinderen ophalen. 
Check hier het overzicht met de locaties die sinds 8 februari 2021samengevoegd zijn voor noodopvang en op welk adres je je kind moet ophalen. 
 
Het streven is om inderdaad voor de kinderen bekende pm’ers op de groep te hebben staan. Door coronamaatregelen en de vele ziekmeldingen van medewerkers kunnen wij dit helaas niet garanderen. Wel kunnen wij zeggen dat medewerkers gewend zijn om een sociaal-veilige omgeving voor de kinderen te creëren.

De overheid heeft alle regels kort en bondig in een factsheet gezet. Lees hier het factsheet. 


Gebleken is dat het risico op besmetting via kinderen niet groot is. Echter, als een kind positief is getest, adviseert de GGD toch dringend dat de hele groep kinderen en medewerkers in quarantaine gaat. Mocht er een besmetting zijn, dan volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD en zullen wij in nauwe samenwerking met de GGD hierover communiceren. Je zult begrijpen dat dit directe consequenties heeft voor de personele bezetting en de openstelling van groepen of locaties.

Heb je je kind laten testen en is de uitslag positief? Dan verzoeken wij je dringend je kind niet alleen bij school, maar ook bij de BSO af te melden. 

Nee, dit is niet nodig. Wel willen wij het verzoek van de overheid benadrukken om kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen als een van beide ouders geen cruciaal beroep heeft. Wij gaan er in goed vertrouwen vanuit dat ouders zich hieraan houden.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Alleen als het echt niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Tot en met 16 april zijn scholen verantwoordelijk voor noodopvang onder schooltijd. Aansluitend bieden wij BSO- noodopvang. De kinderen worden op de reguliere tijden van school opgehaald en meegenomen naar de desbetreffende BSO. 
Het kan zijn dat de school en de BSO afspraken maken. Dit kan op meerdere manieren ingevuld worden. De betreffende ouders worden door school en de locatiemanager geïnformeerd. Als de kinderen door de BSO eerder opgehaald moeten worden, kan de BSO hiervoor extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders.

Op schoolsluitingsdagen die vermeld staan in de schoolgids bieden wij de hele dag BSO-noodopvang tijdens de reguliere BSO-tijd. Ouders met een cruciaal beroep brengen die dag zelf hun kind naar de betreffende locatie.

Je kunt flexibele noodopvang aanvragen als je nu ook een flexibel contract hebt. Dit gaat via de gebruikelijke route: stuur een e-mail naar de afdeling Klantadvies Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Flexkids: Klik op tekst ‘Wachtwoord vergeten’. Vul het e-mailadres in. Indien de e-mail niet in de inbox terecht is gekomen, kijk dan in de ongewenste e-mail.
Voor Konnect: Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in het onderwerp ‘inloggegevens Konnect nodig’. Geef in de e-mail door: de naam van het kind, de geboortedatum en de locatie waar de opvang wordt afgenomen. Je ontvangt dan z.s.m. van ons de nieuwe inloggegevens.

 • Flexkidsapp (KindeRdam): achter de aangevraagde dag komt ‘goedgekeurd’ te staan. 
 • Konnectapp (Het Steigertje): via de opvangkalender kun je onder ‘aanvragen’ lezen of de  
  aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. 

 • NSO kort: dit is voor de maandag, dinsdag, donderdag en eventueel vrijdag een korte  
  middag. 
 • NSO lang: dit is voor de woensdag en eventueel vrijdag een lange middag. 
 • NSO continu: dit is voor alle 5 de schooldagen als de school een continurooster heeft.

Als je een van deze producten kiest, geldt:  

 • Tijdens schooldagende eindtijd van de school tot sluitingstijd van de locatie. 
 • Tijdens vakantiedagen: de gehele dag. 

Wij hebben voor het aanvragen van noodopvang algemene tijden genoteerd. Dit houdt in dat deze kunnen afwijken van je werkelijke contractuele opvangtijden. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan je kind op de normale tijden naar de noodopvang komen. 

Flexkids app: Je kunt in de app meerdere dagen aanvragen vóórdat je de aanvraag bevestigt. LET OP: bij het bevestigen van de bestelling moet je NIET de optie ‘Ik wil de bestelde opvang alleen afnemen als alles geaccordeerd wordt’ aanklikken. Anders komt de aanvraag niet op de juiste manier bij de locatie terecht.   

Konnect app: je kunt in deze app geen meerdere dagen tegelijk aanvragen. Je moet per dag een losse aanvraag doen. Ook voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft van kracht dat zij niet naar de kinderopvang mogen komen als de beslisboom dit aangeeft. Check hier de beslisboom.

De overheid heeft bepaald dat de kinderopvang alleen opengesteld mag worden voor ouders van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Wij mogen daar helaas niet van afwijken.

Net als bij de sluiting in het voorjaar wordt er door de overheid in de tegemoetkoming van de eigen bijdrage onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen: 

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 

 • Je krijgt kinderopvangtoeslag voor de kosten van de kinderopvang tot de max. uurprijs. 
 • Voor de kosten van de eigen bijdrage (tot de maximale uurprijs) kun je een tegemoetkoming         
  ontvangen via SVB. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag.  
 • Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend. 
 • Voor het recht op kinderopvangtoeslag is het van belang dat uw factuur wordt betaald.  

2. Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling door de gemeenten, zoals Voorschoolse Educatie, peuteraanbod of Sociaal Medische Indicatie. Deze ouders krijgen een tegemoetkoming van de gemeenten en ontvangen deze vergoeding via de kinderopvangorganisatie 

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. 
Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen in het afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor alsnog een tegemoetkoming. 
De regeling voor deze tegemoetkoming is nog niet uitgewerkt, maar zodra wij meer informatie hebben ontvangen zullen wij je hierover informeren. 


 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat je waarschijnlijk je factuur voor de maand december al hebt betaald. Ook voor de maand januari vragen wij je de factuur te blijven betalen. 
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Je ontvangt van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs (zie ook vraag 13). Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?' 
 • Zoals altijd is het belangrijk om je gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven. 

 • Als je de kinderopvang doorbetaalt, behoud je je plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat. 
 • Als je de factuur gewoon doorbetaalt, dan behoud je recht op kinderopvangtoeslag en hoef je niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor je kinderopvangtoeslag.  
 • Je ontvangt van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. 
 • De overheid heeft nog geen informatie verstrekt over compensatie voor het deel van de uurprijs dat boven het fiscaal maximum ligt. Wij zullen je hierover berichten zodra we die informatie hebben.

Je krijgt steeds vooraf van KindeRdam een factuur voor de TSO. Zodra duidelijk is of de dienst helemaal niet, of gedeeltelijk niet geboden wordt, zal KindeRdam een credit factuur sturen.

Ja, dat kan. Maar de overheid roept ouders op om dit niet te doen.  

 • Als je je factuur betaalt, behoud je recht op kinderopvangtoeslag. De overheid geeft ook een tegemoetkoming voor je eigen bijdrage tot het maximum uurtarief.  
 • Verder behoud je je plek op de kinderopvang. Als je je contract opzegt, verlies je je plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl je deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig hebt.  
 • Als ouders hun contract laten doorlopen, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en kunnen ouders in cruciale beroepen blijven werken.  

Mocht je tóch besluiten om je contract te beëindigen 

 • In je contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn je je overeenkomst kunt beëindigen. 
 • Als je je contract opzegt, vervalt je recht op kinderopvangtoeslag. 
 • Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag 

Zoals altijd is het belangrijk om je gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.

Ja, ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

 • Nee. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor je recht hebt op de kinderopvangtoeslag, in stand. Je hoeft daarom geen wijziging door te geven als je minder uren werkt.  
 • Als je inkomen hierdoor lager wordt, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

 • Werk je door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van je kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor je recht hebt op kinderopvangtoeslag, in stand.  
 • Als je inkomen hierdoor lager wordt, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

We willen ouders en anderen dringend verzoeken een eigen mondkapje te dragen als zij onze locaties bezoeken. Daarnaast blijven de regels op de locaties gelden t.a.v. de breng- en haalmomenten, de 1,5 meter afstand en ouders komen zo min mogelijk naar binnen. De regels zijn duidelijk vermeld op de locaties. Met elkaar kunnen we zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen, medewerkers en ouders.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op de BSO te dragen.
 
Ook als je terugkomt uit een land met code oranje of rood gebruiken medewerkers in de kinderopvang de beslisboom om te bepalen of een kind wel of niet naar de noodopvang kan komen. Bekijk de meest recente versie van de beslisboom hier.
Vanaf het begin van de coronacrisis volgt KindeRdam de adviezen en regels van het RIVM en de overheid. Dat geldt ook voor deze quarantaineregels. In het belang van ouders, kinderen en medewerkers kunnen wij in geen geval van deze regels afwijken. De volledige informatie vanuit de overheid kun je hier lezen. 

Voor landen met een code geel geldt geen advies door de overheid. We leven echter in een onzekere tijd, waarbij de omstandigheden van de een op de andere dag kunnen omslaan. Mocht tijdens je verblijf het advies worden gewijzigd in code oranje of rood, dan geldt dezelfde regel als bij vraag 32.

Voor al onze opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand. Ook als je door omstandigheden in het buitenland geen gebruik kunt maken van de opvang. Bij opzegging kunnen we je bovendien niet garanderen dat je bij terugkomst weer gebruik kunt maken van de kindplaats.
 
Ja, je kosten voor de opvang lopen in dat geval door. 
 
Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.
  
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan. Naast de richtlijnen van het RIVM nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:  

 • Ouders wordt verzocht om niet naar binnen te gaan bij onze locaties.
 • Bij onze BSO-locaties blijven ouders buiten om de overdracht te doen.
 • Elke groep gaat apart naar binnen en naar buiten.
 • Wij houden 1,5 meter afstand tijdens de tafelmomenten.
 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan de instructies van het RIVM houden
 • Medewerkers checken of er in toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.   
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.   
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten heeft zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts, blijft hij/zij thuis.
 • We verzoeken ouders en anderen dringend een eigen mondkapje te dragen als zij onze locaties bezoeken.

Bij vermoedens van corona blijft een medewerker thuis en laat zich testen. Als er een medewerker positief wordt getest, blijft de medewerker in quarantaine en start de GGD het contactenonderzoek. De GGD zal aangeven of het noodzakelijk is om de omgeving van de besmette medewerker in te lichten. KindeRdam volgt de GGD-richtlijnen voor de communicatie rondom deze besmetting.

Nee, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit niet aan KindeRdam. KindeRdam laat medewerkers testen door Coronalab. Test een medewerker positief op corona, dan geeft Coronalab dit door aan de GDD. De GGD voert het bron- en contactonderzoek uit en bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden. 

Kinderpsycholoog Tischa Neve raadt aan om eerlijk en duidelijk naar kinderen te zijn wanneer ze vragen hebben: "Houd het behapbaar en maak kinderen niet onnodig ongerust. Wees vooral eerlijk. Het aantal kinderen dat besmet is, is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld minder dan 1 procent. 
Jeugdarts Jeanne-Marie Hament raadt aan om het met een vergelijking uit te leggen: "Er zijn veel verschillende virussen, en die hebben allemaal een eigen kleur. Dit nieuwe virus heeft een kleur die we nog niet kennen, maar het lijkt op andere kleuren die wel in Nederland voorkomen. De knappe koppen zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, dus we hoeven ons geen zorgen te maken." Met oudere kinderen kun je er gewoon over praten, zegt Hament. "Het is belangrijk om het nieuws te relativeren, want de meesten die het virus oplopen, herstellen weer. Het is goed als een kind zich dat realiseert."  Leg kinderen wel de maatregelen uit om besmetting te voorkomen. Ze kunnen het beste hun handen wassen met warm water en zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.    

Tischa Neve benadrukt dat het ook niet erg is als je niet alle vragen van een kind kunt beantwoorden. "Stel dan voor om samen het antwoord te zoeken, of zeg dat je er later op terugkomt."De informatie op onze website en in de faq's is accuraat op de datum van publicatie. We doen er alles aan om onze content zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich snel, dus is het mogelijk dat sommige informatie en aanbevelingen alweer gewijzigd zijn sinds publicatie. Voor het laatste advies, ga naar de website van het RIVM. De laatste informatie over de compensatieregeling vind je hier.

English translation 

The coronavirus (COVID-19 virus) has raised a multitude of questions. This list will provide you with the frequently asked questions and answers, the guidelines for preventing infection and the measures which need to be taken in case you become infected with the coronavirus.

We regularly update this list of questions and add as many questions as possible. Is your question not listed, please send us an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. At this moment we give priority to questions of parents in crucial professions. Please add in the subject line of your email: QUESTIONS CRUCIAL PROFESSION.

You can request emergency childcare via  

 • The Flexkids parent app (parents KindeRdam). 
 • The Konnect app (parents Het Steigertje).
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (parents KD Prinses Amalia).

Please see the instructional videos below.Yes, from Monday, April 19th, all schools, day caretoddler playschools and care outside school hours facilities may reopen.  The care outside school hours (BSO) remains closed until Friday April 16th, with the exception of the BSO emergency care. Do you need BSO emergency care? Then you can apply for this if you meet the following conditions:
 
Conditions for BSO emergency care  

 The government has put all the rules briefly and concisely in a fact sheet. Read the factsheet here. 


To prevent the spread of the coronavirus, a number of rules apply to children: they are not allowed to come to childcare in all cases. Our employees use the decision tree (‘beslisboom’) to determine whether a child can come. The decision tree provides an overview of the rules of the RIVM. The RIVM has checked and approved the decision tree. In addition to government regulations, this decision tree also applies to emergency care outside school hours. You can find the rules for emergency care outside school hours at question 6. You can find the decision tree here on the BOiNK website.

Until April 16th, schools are responsible for emergency childcare during school hours. We offer BSO emergency childcare.We offer BSO emergency childcare. We merge a number of BSO locations for this. The children are picked up from school at regular times and taken to the relevant BSO. At the end of the day, parents can pick up their children there. Check here the overviewof the locations that merge for emergency childcare and at which address you should pick up your child. 

The aim is indeed to have PM’s known to the children on the group. Unfortunately we cannot guarantee this due to Corona measures and many sick reports from employees. We can say that employees are used to creating a socially safe environment for the children. 

The government has put all the rules briefly and concisely in a fact sheet. Read the factsheet here. 


The risk of infection via children is small. However, if a child has been tested positive, the GGD urgently advises that the entire group of children and employees go into quarantine. If there is an infection, we follow the guidelines of the RIVM and GGD and we will communicate about this in close cooperation with the GGD. You will understand that this has direct consequences for the staffing and the groups or locations.

Have you had your child tested and is the result positive? Then we urge you not only to report your child at school, but also to the BSO. 

No, this is not necessary. We do want to emphasize the government’s request for parents to take care of children themselves as much as possible if one of the parents does not have a crucial profession. We assume in good faith that parents will adhere to this.

If one parent has a crucial profession, the parents arrange childcare at home as much as possible. Only if it is really not possible to take care of the children themselves, these parents can bring the children to the emergency childcare.

Schools are responsible for emergency childcare during school hours. We then offer BSO emergency childcare. The children are picked up from school at regular times and taken to the relevant BSO. 

It is possible that the school and the BSO make agreements. This can be done in several ways. The parents concerned are informed by the school and the location manager. If the children have to be picked up earlier by the BSO, the BSO can charge the parents extra care hours for this.


On school closing days that are mentioned in the school guide, we offer BSO emergency childcare care all day during the regular BSO time. Parents with a crucial profession can bring their child to the relevant location themselves that day.

You can request flexible emergency childcare if you currently have a flexible contract. You can apply via the usual route: send an email to the customer advice department: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

For Flexkids: Click on the text Forgot your password?’. Enter the email address. If the e-mail did not reach your inbox, please check the spam folder.
For Konnect: Send an e-mail to klantadvies@kinderdam.nl with the subject Login details Konnect required. Please state in the e-mail: the name of the child, the date of birth and the childcare location. You will then receive the new login details from us as soon as possible.

 • Flexkids app (KindeRdam): when the requested day is ‘approved’  
 • Konnect app (Het Steigertje): via the childcare calendar you can read under ‘applications’ whether the application has been approved or rejected. 

NSO kort: this is a short afternoon for Monday, Tuesday, Thursday and possibly Friday. 
NSO lang: this is a long afternoon on Wednesday and possibly Friday. 
NSO continu: this is for all 5 school days if the school has a continue schedule 

When you choose one of these products:  
During school daysthe end time of the school until the closing time of the location. 
During holidays: all day

 
We have noted generic times for applying for emergency childcare. This means that these may deviate from your actual contractual times. If your application has been approved, you child can come to the emergency childcare at the regular times.
 

Flexkids app: 
You can apply in the app for several days before confirming the application. PLEASE NOTE: when confirming the order you should NOT click the option ‘I only want to purchase the ordered childcare if everything is approved’. Otherwise the application will not reach the location correctly.  

Konnect app: you cannot request multiple days at the same time in this app. You must submit a separate application for each day.

 
At the moment we only offer emergency childcare to customers of KindeRdam and Het SteigertjeIf you are not a customer but you do want to use our emergency childcare, please contact the Customer Advice department: klantadvies@kinderdam.nl or (010) 44 300 36.

Also for the children of parents with a crucial profession, the rule remains that they are not allowed to come to childcare if the decision tree indicates this. Check the decision tree here.

The government has determined that childcare is only open for parents of whom one or both have a crucial profession. Unfortunately, we are not allowed to deviate from this. 
 
Just like the closure in the spring, the government makes a distinction between 3 groups, in the allowance for the personal contribution:

1. Parents who have childcare allowance. 

 • You will receive childcare allowance for the costs of childcare up to the maximum hourly rate. 
 • You can receive an allowance for the costs of the personal contribution (up to the maximum hourly rate) received via SVB. The amount is calculated on the basis of the information used by the Tax Authorities for the childcare allowance. 
 • Parents automatically receive this allowance on their account and do not have to apply for it themselves. The date for this is not yet known. 
 • It is important that your invoice is paid, for the right to childcare allowance. 

2. Parents who receive a subsidy from the municipalities, such as Preschool Education, or Social Medical Indication. These parents receive an allowance from the municipalities and receive this allowance through the childcare organization. 

3. Parents who have childcare without government compensation. 
Parents who pay the costs for childcare themselves and who have continued to pay the costs for childcare in the past spring, will still receive an allowance for this. The regulation for this allowance has not yet been worked out, but as soon as we have received more information we will inform you about this. 

 

 • Pay the entire bill for childcare as you always do. Most childcare organizations invoice in advance. That means that you have probably already paid your bill for the month of December. We ask you to continue to pay the invoice for January as well. 
 • Part of the costs for childcare consists of a personal contribution. You receive an allowance from the government for your personal contribution up to the maximum hourly rate (see also question 13). For more information, see: 'How will the government compensate parents for childcare?’ 
 • As always, it is important to keep your information up to date. You do not need to report changes that specifically relate to this closure of the childcare.

 • If you continue to pay for childcare, you will keep your place in childcare when it reopens for everyone again. 
 • If you continue to pay the invoice, you retain the right to childcare allowance and you do not have to adjust anything to the Tax Authorities for your childcare allowance. 
 • You receive an allowance from the government for your personal contribution up to the maximum hourly rate. The reason for the allowance is that parents cannot use childcare during the closure, but do have costs. 
 • The government has not yet provided information about compensation for the part of the hourly rate that is above the tax maximum. We will notify you about this as soon as we have that information. 

You will always receive an invoice for the TSO from KindeRdam in advance. As soon as it is clear whether the service is not offered at all, or not in part, KindeRdam will send a credit invoice.

Yes, that's possible. But the government is calling on parents not to do this. 

 • If you pay your invoice, you retain the right to childcare allowance. The government also provides an allowance for your own contribution up to the maximum hourly rate. 
 • You also keep your place in childcare. If you cancel your contract, you will lose your place in childcare and the childcare allowance, while you will probably need it again after the closing period. 
 • If parents allow their contracts to continue, childcare organizations can continue to offer sufficient services and parents can continue to work in crucial professions.

Should you nevertheless decide to terminate your contract 

 • Your contract with the childcare organization states how and within what period you can terminate your agreement. 
 • If you cancel your contract, your right to childcare allowance will lapse. 
 • Report this change via the portal of the Tax Authorities / Childcare Allowance.

As always, it is important to keep your information up to date. You do not need to report changes that specifically relate to this closure of the childcare.

Yes, parents who use the NOW, retain the right to childcare allowance.
 

 • No. In 2020, the number of hours for which you are entitled to the childcare allowance will be maintained. You do not therefore have to report any changes if you work fewer hours. 
 • If this reduces your income, please report this to the Tax Authorities.

 • Do you work fewer hours due to the coronavirus? This does not affect the amount of your childcare allowance. In 2020, the number of hours for which you are entitled to childcare allowance will be maintained. 
 • If this reduces your income, please report this to the Tax Authorities.

We strongly advise / We urge parents and other visitors entering our locations, to wear a face mask.
 
Children up to the age of 12 do not need to wear a mouth mask at the BSO.
 
Even if you return from a country with code orange or red, childcare employees use the decision tree to determine whether or not a child can come to childcare. View the most recent version of the decision tree here.
From the start of the corona crisis, KindeRdam has followed the advice and rules of the RIVM and the government. This also applies to these quarantine rules. We cannot deviate from these rules in the interest of parents, children and employees. You can read the complete information from the government here.
 
There is no government advice for countries with a code yellow. However, we are living in an uncertain time, where conditions can change overnight. If during your stay the advice is changed to code orange or red, the same rule applies as for question number 32.
 
Yes, your childcare costs will continue in that case.
 
A notice period of 1 month applies to all our childcare. Even if you cannot use the childcare due to circumstances abroad. In addition, if you cancel, we cannot guarantee that you will be able to use your child’s place in childcare again when you return.
 
No separate precautions need to be taken for babies.
 
We want to prevent the further spread of viruses in childcare. That is why, even more than usual, we apply good hygiene measures and we teach the children these habits. In addition to the RIVM guidelines, we also take the following precautions:
 • Parents are requested not to enter our locations.
 • At our BSO locations, parents stay outside to pick up or drop of the children.
 • Each group goes in and out separately.
 • We keep 1.5 meters apart at the table.
 • We have also asked our employees to ensure that children adhere to the instructions of RIVM
 • Employees check whether there are paper towels in toilets if a BSO is housed in a school.
 • We ensure a good indoor climate: we ventilate and air the living and sleeping areas.
 • When an employee has mild respiratory complaints such as coughing, snot nose, sore throat or fever, he/she stays at home.
 • We strongly advise parents and visitors to put on a mouth mask when entering our locations. 
 
If an employee suspects corona, he/she will stay at home and gets tested. If the test is positive, the employee remains in quarantine and the GGD starts the contact investigation. The GGD will indicate whether it is necessary to inform the environment of the infected employee. KindeRdam follows the GGD guidelines for communication regarding this contamination.
 
No, according to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens), this is not up to KindeRdam / Het Steigertje. KindeRdam / Het Steigertje has employees tested by Coronalab. If an employee tests positive for corona, Coronalab will report this to the GDD. The GGD carries out the source and contact investigation and determines which measures must be taken.
 
Child psychologist Tischa Neve recommends to be open and honest with children if they ask any questions: "Keep it simple and dont worry the children unnecessarily. But above all, be honest. The number of children who have become infected so far has been very low. For example, in China this is less than 1 percent. 
Paediatrician Jeanne-Marie Hament recommends explaining it with a comparison: "There are many different viruses out there and these each have their own colour. This new virus has a colour were not yet familiar with, but it looks like other colours which we have seen in the Netherlands. Smart people are making sure the virus wont spread quickly, so we dont need to worry." Of course you can simply talk about this with the older children, Hament explains. "Its important to put the news into perspective, as most people who get the virus recover again. Its very important for children to realise this fact." Do make sure you explain to children what is important to prevent infection. Its best for them to wash their hands with warm water and soap, to catch their coughs and sneezes on the inside of their elbow and to use paper tissues. 
Tischa Neve emphasises to not worry if you cant answer all of a childs questions. "Perhaps suggest looking for the answer together or say youll look up the answer and come back to it later.
 

The information on our website and in the faq’s is accurate as of the date of publication. We make every effort to keep our content as current and updated as possible. The situation concerning the coronavirus is developing rapidly, so some information and recommendations may have changed since publication. For the latest advice, go to the RIVM website. The latest information about the compensation plan can be found here.