De kwaliteiteisen voor kinderopvang zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en worden gecontroleerd door de GGD. Maar daar stopt het niet, vinden wij. De kwaliteit die KindeRdam biedt zie je ook terug in onze pedagogisch beleid, in de wijze waarop onze pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen, ouders en met elkaar en in de inrichting en het karakter van onze locaties. Conform de Wet Kinderopvang is de voertaal op onze locaties Nederlands. Al onze locaties zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Verder richten wij ons in het streven naar kwaliteit op:

Samen met ouders
Samen met ouders zorgen wij voor het welzijn van kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk ouders te betrekken bij de opvang. Dit doen we dagelijks bij de overdracht, maar ook door het jaar heen. Lees meer…

Voedingsbeleid
Kinderen willen van nature ontdekken, onderzoeken, experimenteren. De wereld ontdekken is heel leuk, maar ook inspannend. Dat kost natuurlijk energie, de juiste voedingsstoffen en vitamines. En die bieden wij elke dag aan. Lees meer…

Beleid Veiligheid & Gezondheid
Als ouder mag je er op rekenen dat wij je kind een veilige en gezonde omgeving bieden. Lees meer…

We kennen je kind
Wij volgen de kinderen met behulp van een kindvolgsysteem. Lees meer…