Bij KindeRdam krijgen kinderen volop ruimte voor hun ontwikkeling. Dat is goed voor nu én voor later. Maar hoe stimuleren wij hen daarin?

Wat vinden we belangrijk om de kinderen mee te geven? En hoe kan de inrichting van onze locaties daaraan bijdragen? Deze en andere onderwerpen zijn terug te vinden in ons vernieuwde pedagogisch beleid.

Vanaf de Week van het Jonge Kind (WVHJK), 10 tot en met 16 april 2016, is dit pedagogisch beleid op alle locaties zichtbaar. We hopen hiermee de dialoog met ouders op gang te brengen over hoe wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

In deze week zullen we ook iedere dag een tip voor ouders en medewerkers plaatsen. Volg ons hiervoor via Facebook of Twitter.

TIP 1:
Ga met ouders in gesprek aan de hand van film-/fotomateriaal gemaakt op de groep. Dit geeft een veel beter beeld van hoe je vormgeeft aan het pedagogisch beleid dan door er alleen over te praten. @Week van het Jonge Kind

TIP 2:
Observeer kinderen tijdens spel, schat in waar zij behoefte aan hebben en laat dit leidend zijn voor jouw handelen. De kinderen zullen zich echt begrepen voelen. @Week van het Jonge Kind

TIP 3:
Laat kinderen eens leidend zijn als je met hen meespeelt. Dit verhoogt de betrokkenheid van kinderen omdat zij bepalend mogen zijn. @Week van het Jonge Kind

TIP 4:
Gebruik voor de kleinste kinderen geen (wip-)stoel, maar voedt ze op schoot en leg ze op de grond te spelen. Dit is een mooie manier om balans te geven aan de behoefte van kinderen aan nabijheid en vrijheid. @Week van het Jonge Kind

TIP 5:
Een activiteit of onderdeel van de dag loopt niet lekker met de kinderen. Film dit moment eens en kijk dit (met een collega of partner) terug. De kans is groot dat je ziet wat jij anders kan doen om beter aan te sluiten bij wat kinderen in die situatie nodig hebben. @Week van het Jonge Kind